Фермерите се стараят максимално добре да се справят с плевелите. Тук на помощ идва Агрия АД – единственият български производител на продукти за растителна защита. Търговският представител на фирмата за район Пловдив и Пазарджик Георги Георгиев ни показа поле със слънчогледи в първомайското село Градина, което е еталон за правилна растителнозащитна практика.