Професионална организация на производителите на водоплаващи в България

  • София град

    София 1612, район р-н Красно село, Б.Ц. Сердика N 306

Описание на дейността:

Професионалната организация подпомага, насърчава, представлява и защитава икономическите интереси на своите членове, като участва в разработването на програми за развитие и насърчаване на стопанската дейност и инвестициите на производителите на водоплаващи или дава мнение по тях; предоставя информация за двустранните търговско-икономически отношения и възможностите за развитие на стопанската дейност и насърчаване на инвестициите; осъществява активни връзки и защитава интересите на своите членове пред държавните институции в страната, както и пред международни, европейски и други обществени организации и институции; привлича специалисти и експерти и консултира своите членове за решаването на юридически, данъчни, митнически, кредитни и всякакви други въпроси, свързани с тяхното производство; представлява членовете си пред държавни и обществени организации и институции в страната и извън нея; развива взаимоотношенията между членовете си и съвместява всички професионални начинания с цел да се организира и регулира производството на водоплаващи; създава система за събиране и предоставяне на статистически данни.

 

Снимка: pixabay.com

ВАДИМ - Б ООД

Монтана
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Инсекта Благоевград ООД

Благоевград
Препарати за растителна защита
ВИЖ ПРОФИЛА

Агро Инфо Център ЕООД

Хасково
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА