Балмина ЕООД

Печларство и търговия

Производител на пчеларски инвентар. Складови бази на едро, собствени пчеларски магазини на дребно и дилъри в страната.