Гебешев

Овощарство и търговия

Производство на череши. Нови сортове, първо качество. Годишна продукциа от около 40 тона.