Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи

  • София град

    София, ул. „Владайска“ №29, ет. 2, офис 6

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

    bagft.org

Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи (БАТЗФ) е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано през април 2010 г.  Асоциацията е доброволна браншова организация на търговците на зърно и фуражи в България, чиито отношения се основават на принципите на равнопоставеност, доверие, толерантност и лоялна конкуренция.

Асоциацията отстоява своите принципи без да изхожда от частни и временни пазарни конюктури и при спазване на законите на Република България.

Асоциацията има за цел:

Да представлява и защитава законните интереси на своите членове пред държавата, държавните органи и други институции в страната, местните или международните браншови организации, неправителствени организации, юридически и физически лица;

Да участва активно в сътрудничество с държавните органи за изготвянето на проекти за нормативни актови, отнасящи се до дейността на членовете на Асоциацията;

Да прилага и утвърждава честни и ясни търговски механизми и етични търговски норми за търговия на зърно и фуражи в страната.

 

Снимка: pixabay.com

Дени- М 09 ООД

Кюстендил
Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ НАЙД 62 - НАЙДЕН МАВРОВ

Варна
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРИКОРП ЕООД

Разград
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Фрувег - Сортинг ООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Бизнесплан.бг ООД

София област
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА