Алфа-Микс ЕООД

Резервни части за агро техника,Животновъдство и търговия,Консултантски фирми в агро-сектора

 

"Алфа-Микс" е ориентирана към комплексно обслужване на млечните ферми: доставки на хигиенни препарати, резервни части и консумативи за животновъдната техника, проектиране и оборудване на млечни ферми, консултантски услуги.
 
Екипът на фирмата се състои от млади специалисти с висше образование в областите: аграрно инженерство, зооинженерство, аграрна икономика и мениджмънт. Ръководител на екипа е един от водещите специалисти в областта на аграрното инженерство - доц. д-р инж. Банко Банев. В продължение на 8 години "Алфа-Микс" успя да наложи редица модерни машини и технологии в нашето млечно животновъдство, които вече се приемат като стандарт на модерните млечни ферми. "Алфа-Микс" проектира и пусна в експлоатация първата роботизирана млечна ферма в България и на Балканския полуостров (2009 г.). Друга пионерна дейност на "Алфа-Микс" са: първите миксер-вагони с товарна фреза за раздаване на пълнодажбена смес (2003 г.), първите самоходни вертикални миксери (2007 г.), първите фотоволтаични ел. пастири (2002 г.), млечни таксита (2007 г.), първите 100 % хром-никелови доилни инсталации (2003 г.), първата доилна зала с Internet monitoring (2007 г.) и хладилен танк с GSM-диагностика (2008 г.), първите автопоилки с тръбен клапан (2006 г.), първата комби-скреперна торова инсталация (2007 г.) и т.н. и т.н. По- голямата част от изброените иновации са внедрени по линия на програма САПАРД.
 
По линия на европейската програма за развитие на селските райони, екипът на "Алфа-Микс" предлага нови рационални решения за преминаване на фермите от II и III категория в I категория. За фермите от I категория са подготвени концепции и съоръжения, чрез които могат да бъдат покрити изискванията на т. нар. Нитратна програма - както при технологията за прибиране и съхраняване на течна торова маса, така и при третиране на твърда оборска тор. Предлага се цялата гама от съоръжения: торови транспортьори, хомогенизатори, помпи, торови сепаратори и различни видове лагуни.