Алфа-Микс ЕООД

Резервни части за агро техника,Животновъдство и търговия,Консултантски фирми в агро-сектора

 

"Алфа-Микс" е ориентирана към комплексно обслужване на млечните ферми: доставки на хигиенни препарати, резервни части и консумативи за животновъдната техника, проектиране и оборудване на млечни ферми, консултантски услуги.
 
Екипът на фирмата се състои от млади специалисти с висше образование в областите: аграрно инженерство, зооинженерство, аграрна икономика и мениджмънт. Ръководител на екипа е един от водещите специалисти в областта на аграрното инженерство - доц. д-р инж. Банко Банев. В продължение на 8 години "Алфа-Микс" успя да наложи редица модерни машини и технологии в нашето млечно животновъдство, които вече се приемат като стандарт на модерните млечни ферми. "Алфа-Микс" проектира и пусна в експлоатация първата роботизирана млечна ферма в България и на Балканския полуостров (2009 г.). Друга пионерна дейност на "Алфа-Микс" са: първите миксер-вагони с товарна фреза за раздаване на пълнодажбена смес (2003 г.), първите самоходни вертикални миксери (2007 г.), първите фотоволтаични ел. пастири (2002 г.), млечни таксита (2007 г.), първите 100 % хром-никелови доилни инсталации (2003 г.), първата доилна зала с Internet monitoring (2007 г.) и хладилен танк с GSM-диагностика (2008 г.), първите автопоилки с тръбен клапан (2006 г.), първата комби-скреперна торова инсталация (2007 г.) и т.н. и т.н. По- голямата част от изброените иновации са внедрени по линия на програма САПАРД.
 
По линия на европейската програма за развитие на селските райони, екипът на "Алфа-Микс" предлага нови рационални решения за преминаване на фермите от II и III категория в I категория. За фермите от I категория са подготвени концепции и съоръжения, чрез които могат да бъдат покрити изискванията на т. нар. Нитратна програма - както при технологията за прибиране и съхраняване на течна торова маса, така и при третиране на твърда оборска тор. Предлага се цялата гама от съоръжения: торови транспортьори, хомогенизатори, помпи, торови сепаратори и различни видове лагуни.

Линцер Агро Трейд

София област
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Машио Гаспардо България ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агри България ЕООД

Пловдив
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Мопс България ООД

София област
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА