Актуално за Областна дирекция "Земеделие" - Плевен