Областна дирекция "Земеделие" - Плевен

  • Плевен

    ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Територията на Плевенска област заема площ от 4 655 224 дка. Структурата на територията по начин на ползване според Баланса на територията на България към 31.12.2000 г. е следната:

Земеделски територии   -   3791859 дка
Горски територии   -   434294 дка
Населени места и други урбанизирани територии   -   219452 дка
Водни течения и водни площи   -   153537 дка
Територии за добив на пол. изкопаеми   -   25716 дка
Територии за транспорт и инфраструктура   -   28466 дка

Земеделски територии
Прави впечатление големият дял на земеделските територии – 81.5% при средно за страната 57,4 %. Поземлените ресурси и плодородието на почвите са фактор с голямо значение за развитието на областта, която има подчертано селскостопански характер. Обработваемата земя заема 3 542 774 дка или 93,43% от земеделските територии, което е много висок процент в сравнение със средното за страната – 78,1 %.

Горски територии
Много малък е делът на горските територии – само 10% при средно за страната 33,4%. Само в община Червен бряг делът на горските територии е сравнително по-голям – 17%. Ниската степен на лесистост създава проблеми с микроклимата и с поддържането на екологичното равновесие. Увеличаването на горските насаждения главно край населените места, реките, транспортните направления и водните площи трябва да бъде важна стратегическа задача в далеко-перспективния период.


Общински служби Земеделие към Областна дирекция Земеделие - Плевен

 

Общинска служба по земеделие гр. Гулянци

Общинска служба по земеделие гр. Долни Дъбник

Общинска служба по земеделие гр. Долна Митрополия

Общинска служба по земеделие гр. Кнежа

Общинска служба по земеделие гр. Левски

Общинска служба по земеделие гр. Никопол

Общинска служба по земеделие гр. Плевен

Общинска служба по земеделие гр. Червен бряг

Общинска служба по земеделие гр. Левски офис гр. Белене

Общинска служба по земеделие гр Кнежа офис гр. Искър

Общинска служба по земеделие гр. Плевен офис гр. Пордим

 

Виж още материали за Областна дирекция "Земеделие" - Плевен

 

Снимка: от сайта на МЗХГ

Адмирал БГ - 1 ЕООД

Варна
Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ ДЖОРИ-ЛЮДМИЛ ЛЕНКОВ

Плевен
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Амар Груп ЕООД

Русе
Био-производство и био-продукти,Зърнопроизводство и търговия,Консултантски фирми в агро-сектора,Култивиране на гъби и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

HL-TopMix

Сливен
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРО КЪМПАНИ 2017 ЕООД

Перник
Семена и разсади,Торове и подхранващи вещества,Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА