• Мариана Шумова
  Мариана Шумова
  От 2019 г. д-р Мариана Шумова е заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ . 
 • Цвятко Александров
  Цвятко Александров
  Доц. д-р Цвятко Александров е заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресор дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ
 • Николай Роснев
  Николай Роснев
  инж. агроном Николай Роснев е заместник изпълнителен директор дирекция "Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци" при ЦУ на БАБХ
Следваща >>