Цвятко Александров

Цвятко Александров

Доц. д-р Цвятко Александров е заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресор дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ

От 2019 г. доц. д-р Цвятко Александров е заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресори:

  • дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ;
  • дирекция „Европейска координация, международно сътрудничество и проекти“ при ЦУ на БАБХ;
  • дирекция „Контрол на ветеринарномедицински продукти“ при ЦУ на БАБХ;
  • Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на здравеопазването на животните, ветеринарномедицинските продукти и фуражите.

По образование доц. д-р Цвятко Александров е ветеринар. През 2005 г. завършва магистратура „Ветеринарна медицина“ в Лесотехническия университет. През 2014 г. придобива образователна и научна степен „доктор“. Четири години по-късно получава академична длъжност „доцент“в научна специалност „Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заболявания на животните“.

Преди да бъде назначен за заместник изпълнителен директор в БАБХ, той заема длъжността началник отдел „Здравеопазване на животните“ към Агенцията.

Доц. д-р Цвятко Александров има дългогодишен професионален опит. От 2005 г. до днес е ангажиран с преодоляването на различни опасни заразни болести по животните у нас – класическа чума по дивите свине, класическа чума по домашните свине, инфлуенца по птиците, шап, син език, заразен нодуларен дерматит, чума по дребните преживни животни и африканска чума по свинете.

През 2011-2012 г. работи към Европейската комисия за борба с шапа към Световната организация по храни и земеделие (FAO) в Рим.

От години води международни курсове, обучения и мисии към ФАО и ЕК по отношение на заразните болести по домашните и диви животни. Работи в тясно сътрудничество с ветеринарните служби на страните членки на Европейския съюз и на трети страни.
 

Свиневъд от севера: Преработвателите на юг не искат нашето месо - Agri.bg

Свиневъд от севера: Преработвателите на юг не искат нашето месо

В същото време продаваме в Румъния въпреки възбраната заради АЧС, твърди Вихрен Димитров от Голямо Враново

Цвятко Александров - Agri.bg
Личности

01.03.2021

Цвятко Александров

Доц. д-р Цвятко Александров е заместник изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресор дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ при ЦУ на БАБХ

Пример сме в борбата с опасно заболяване при животните - Agri.bg

Пример сме в борбата с опасно заболяване при животните

В България няма нови огнища на Заразен нодуларен дерматит от 2016 г., информират от БАБХ

Кръговрат: Как Агенцията по селекция се оказа на мястото на стопаните? - Agri.bg

Кръговрат: Как Агенцията по селекция се оказа на мястото на стопаните?

Селекционерите не могат да продават животни, за да имат доход, с който да изхранват останалите, коментира Радостина Донева

Министерството: Започна приемът по подмярка 5.1 за животновъди - Agri.bg
Субсидии

08.05.2020

Министерството: Започна приемът по подмярка 5.1 за животновъди

Нова подмярка 5.2 по ПРСР за инвестиции във възстановяване на потенциала на земеделските земи с близо 8 млн. евро ще стартира през юни

Десислава Танева: Чумата по свинете е на територията на цялата страна - Agri.bg
Интервюта

22.12.2019

Десислава Танева: Чумата по свинете е на територията на цялата страна

Ще бъдат приети по-добри правила за изчисляване на обезщетенията за фермите, засегнати от епизоотии