Мариана Шумова

Мариана Шумова

От 2019 г. д-р Мариана Шумова е заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ . 

Д-р Мариана Шумова е ветеринар по образование. Завършила е „Ветеринарна медицина” във Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ) в град Стара Загора. Има две магистратури - „Ветеринарна администрация” и „Агроекология и растителна защита“ в Тракийския университет. През годините трупа сериозен опит в сферата на селското стопанство.

От 2019 г. е заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ; Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт при БАБХ по отношение на храните; Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол при БАБХ; Централната лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология при БАБХ; Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи – София при БАБХ.

Преди това (от 2016 г.) заема длъжността Началник отдел „Организация и управление на граничния контрол“ в дирекция „Граничен контрол“ в ЦУ на БАБХ. Година по-рано е отговаряла за граничния ветеринарен контрол, RASFF, TRACES като главен инспектор в Дирекция „Граничен контрол“.

Професионалният опит на д-р Шумова във ветеринарния контрол на граничните пунктове започва през 2005 г., като четири години по-късно се издига до Главен инспектор, НВМС, ДГВМК на ГИВП „Капитан Андреево“.

През 2013 г. д-р Шумова е  изпълнителен директор Директор на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Хасково.

Мариана Шумова - Agri.bg
Личности

01.03.2021

Мариана Шумова

От 2019 г. д-р Мариана Шумова е заместник-изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните с ресори: дирекция „Контрол на храните“ при ЦУ на БАБХ .