Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан

ПГСС е професионална гимназия с държавно финансиране. Обучението е едносменно. Гимназията е създадена през 1942 г. в град Чирпан като училище за подготовка на средни специалисти в областта на селското стопанство.

През годините функционира като:
1942 г. - Държавно мъжко практическо училище;
1945 г. - Машинно-тракторно училище;
1958 г. - Професионално-техническо училище;
1968 г. - Лозаро-винарски техникум;
1972 г. - Селскостопански техникум;
1975 г. - СПТУ по СС;
1995 г. - Техникум по СС "Н. Стоянов"
2003 г. - ПГСС

Учениците в ПГСС се обучават по следните професии и специалности:
- професия "Икономист-мениджър", специалност "Земеделско стопанство";
- професия "Техник-растениевъд", специалност "Растителна защита и агрохимия";
- професия "Техник в лозаро-винарството", специалност "Лозаро-винарство";
- професия "Техник на селскостопанска техника", специалност "Механизация на селското стопанство";
- професия "Фермер", специалност "Производител на селскостопанска продукция".

 

Директор: Таня Генова Тотева

 

Фейсбук-страница: влез

 

Снимка: от сайта на гимназията

Винком Транс

Благоевград
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Дени- М 09 ООД

Кюстендил
Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника, Зеленчукопроизводство и търговия, Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА