Развъдна организация Мутон Шароле България

  • Кърджали

    Кърджали, ул. „Тина Киркова" №17

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Описание на дейността:

•    Съхранение на генофонда и генетично усъвършенстване на породи, популации, линии и хибриди овце;
•    Отглеждане, развъждане и устойчиво развитие на съществуващите породи, популации, линии и хибриди овце;
•    Създаване на нови породи овце,nпредмет на дейност - развъдна дейност с овце, собственост на членовете й, по породи, линии и хибриди, обхващаща:

1. идентификация и регистрация на овцете за нуждите на селекцията;

2. контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция, като качественият им анализ се определя в независими акредитирани лаборатории;

3. определяне на развъдната стойност на животните;

4. отбор на животни за разплод;

5. подбор с прилагане на различни методи на развъждане; 6. водене на зоотехнически регистър, развъдна книга и друга зоотехническа документация; 7. водене на родословна книга;

6. издаване на сертификат за произход и зоотехнически сертификат;

7. селекция и репродукция чрез естествено покриване, изкуствено осеменяване, трансплантация на ембриони и заплождане инвитроn и nсредства за постигането им:

а/ Организация на развъдната дейност с овце от породата „Мутон Шароле” в България, регион Кърджали;
б/ Определяне и сравнителен анализ на продуктивността и генетичните качества на породата с тези на други породи;
в/ Изграждане на информационна база относно сходните практики и условия за финансиране на дейността в Европейския съюз;
г/ Информационна и организационно подпомагане на членовете за заявяване и получаване на помощи и субсидии, финансиращи дейността;
д/ Изпълнява и други функции, възложени със закон и/ или подзаконови нормативни актове.

 

Снимка: pixabay.com

ЕТ “СТИВИЯ-С”

Ямбол
Селскостопанска техника, Лозарство и винарство
ВИЖ ПРОФИЛА

ШАЛОМ ООД

Сливен
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Недифууд ООД

Силистра
Птицевъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА