Развъдна организация Мутон Шароле България

  • Кърджали

    Кърджали, ул. „Тина Киркова" №17

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Описание на дейността:

•    Съхранение на генофонда и генетично усъвършенстване на породи, популации, линии и хибриди овце;
•    Отглеждане, развъждане и устойчиво развитие на съществуващите породи, популации, линии и хибриди овце;
•    Създаване на нови породи овце,nпредмет на дейност - развъдна дейност с овце, собственост на членовете й, по породи, линии и хибриди, обхващаща:

1. идентификация и регистрация на овцете за нуждите на селекцията;

2. контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция, като качественият им анализ се определя в независими акредитирани лаборатории;

3. определяне на развъдната стойност на животните;

4. отбор на животни за разплод;

5. подбор с прилагане на различни методи на развъждане; 6. водене на зоотехнически регистър, развъдна книга и друга зоотехническа документация; 7. водене на родословна книга;

6. издаване на сертификат за произход и зоотехнически сертификат;

7. селекция и репродукция чрез естествено покриване, изкуствено осеменяване, трансплантация на ембриони и заплождане инвитроn и nсредства за постигането им:

а/ Организация на развъдната дейност с овце от породата „Мутон Шароле” в България, регион Кърджали;
б/ Определяне и сравнителен анализ на продуктивността и генетичните качества на породата с тези на други породи;
в/ Изграждане на информационна база относно сходните практики и условия за финансиране на дейността в Европейския съюз;
г/ Информационна и организационно подпомагане на членовете за заявяване и получаване на помощи и субсидии, финансиращи дейността;
д/ Изпълнява и други функции, възложени със закон и/ или подзаконови нормативни актове.

 

Снимка: pixabay.com

АГРИ БАЛАНС ЕООД

Пловдив
Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Борисов Метал ЕООД

Добрич
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Про Лоджистикс енд Сървисиз ЕООД

Русе
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Еуралис Семена ЕООД

София област
Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА