Институт по Розата и Етеричномаслените Култури – Казанлък

Институтът по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) е разположен в сърцето на Розовата долина на България - град Казанлък. Основан е през 1907 г. Тогава е била създадена Опитна станция по розата, която 60 години по-късно прераства в институт. Началото на научноизследователската работа с розата и останалите етеричномаслени култури в България поставя видният български учен К. Малков.

Основни направления на научните изследвания

ИРЕМК е основен център за научноизследователска, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на ароматните и медицински култури в България. Разполага с изследователска лаборатория за анализи на суровини, масла и други продукти от етеричномаслени и лекарствени култури (ЕМЛК), експериментално-производствена база, която включва 100 хектара опитно поле, промишлена и лабораторна инсталации за производство на етерични масла.

Основна дейност:

 • Интродукция, селекция и размножаване на ЕМЛК с приоритет маслодайна роза, лавандула, мента, шипка, резене, салвия, кориандър, лайка, маточина, силибум;
 • Създаване и поддържане на генофонд от ЕМЛК;
 • Проучвания в областта на агротехниката и растителната защита;
 • Проучвания в областта на технология на преработка на етеричномаслени суровини и приложение на получените продукти;
 • Технологии, технологични инструкции, технологични карти за създаване и отглеждане на насаждения от ЕМЛК;
 • Технологии за производство на стандартен посевен и посадъчен материал;
 • Диагностика на болести и неприятели и борба с тях, интегрирана система за борба с плевелите;
 • Анализи на почви и определяне норми на торене;
 • Системи за напояване, анализ на почвена влага и определяне на поливните и напоителни норми;
 • Изпитвателна лаборатория за анализи и издаване на сертификати за масла, растителни екстракти, семена, козметика, лекарствени средства;
 • Производство на супер елитен и елитен посевен и посадъчен материал;

 

Виж всички материали за Институт по Розата и Етеричномаслените Култури – Казанлък

Снимка: от сайта на Института

Борисов Метал ЕООД

Добрич
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

БУЛАГРО МАШИНИ АД

Стара Загора
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Коник Арома ЕООД

София област
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

ПЕН МАШ ЕООД

Плевен
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА