Фърст България ООД

Селскостопанска техника,Сервизи за земеделска техника,Фуражи и хранителни добавки,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора

Специализирана фирма за:

1. Доставка , пускане в експлоатация и поддръжка на машини и поточни линии с различен капацитет за вторична преработка на биосуровини  - селскостопански и горски и производство на пелети и гранулиран фураж  - всички фази на преработката:

- раздробяване: всички видове дробилки

- изсушаване: сушилни

- гранулиране: пелет преси - всички типове с капацитет от 100 кг/час до 15 т./час

- охлаждане - охладители от 400 кг/час до 15 т./ час

- пакетиране - пакетиращи машини

Фирмата доставя както отделни машини така и елементи, така  и цели линии за производство на пелети и/или гранулиран фураж. Всяка инсталация се проектира съвместно с клиента който се консултира за икономически ней-ефективното решение за него. За нас няма значение дали сте малък животновъд, който се нуждае от няколко малки машини за собствено производство на гранулиран фураж , ферма, която има нужда от производство на гранулиран фураж с капаците 2-3-4 тона/час, дали искате да произвеждате 400-500 кг/час енергийни пелети или да изградите инсталация с капацитет 1-2 тона/час.

Оказваме съдействие с ноу-хау и консултираме за особеностите на производствения процес и характеристиките на отделните суровини.

Проектираме линии за производство на пелети и/или гранулиран фураж.

Извъшваме монтаж на доставени от нас машини и съоръжения.

Извършваме и обучение на персонала, който ще оперира с машинния парк.

Осигуряваме гаранционен и следгаранционен сервиз и резервни части за доставени от нас машини.

Agro expert

Бургас
Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА

Агримат България

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Матеком ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника,Семена и разсади,Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Био-производство и био-продукти,Печларство и търговия,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия,Отглеждане и пазар на охлюви,Производство и търговия с билки,Култивиране на гъби и търговия,Софтуер за земеделие и ферми,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Фаворит Агро ООД

Варна
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА