Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран

  • София град

    София, ж.к. „Люлин”, бл. 122, вх. Б, ет. 7, ап. 80

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Предметът на основна дейност на Асоциацията се изразява в партньорство с държавни, регионални и местни власти, икономически и социални партньори, неправителствени организации, международни и местни организации и институции; създаване на родословна книга на популацията коне от порода „Гидран”, както и финансиране и подпомагане по други начини н организации и лица и тяхната дейност, когато това е в интерес на постигане на Асоциацията.

Предметът на допълнителна стопанска дейност по чл. 3 ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗЮЛНЦ е:

Издателска дейност, обучение, организиране на курсове за образование и квалификация и други търговски дейности, свързани с предмета на основна дейност на Асоциацията, за които няма законова забрана като извършването им ще се подчинява на условията и реда, определени със законите на страната, регулиращи съответния вид стопанска дейност като Асоциацията няма да разпределя печалба и получените приходи ще се използват само за постигане на определените с този Устав Асоциацията. Опазване, съхранение и възпроизводство на порода коне "Гидран" в страната чрез поддържане и увеличаване на /популацията/ единиците коне от тази порода в България и съдействие за същото на държавните и общински институции;

Подобряване имиджа на Р. България като страна, поддържаща и възпроизвеждаща коне от тази порода;

Създаване на благоприятни условия за използването на коне порода "Гидран" за нуждите на конния спорт в страната;

Създаване на благоприятни условия за използване на коне порода "Гидран" за нуждите на конния туризъм в страната;

Съдействие на държавните органи при привеждане на българското законодателство в съответствие нормите на Европейския съюз;

Създаване и поддържане на родословна книга на популацията от порода "Гидран";

Опазване на природата;

Защита на породата и пропагандиране на породата.

Снимка: pixabay.com

Геосемселект ООД

София област
Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА

Унивис ООД

Велико Търново
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Българска Билка БГ

Пловдив
Био-производство и био-продукти, Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА

"Овощен разсадник Марти" Айтос

Бургас
Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА