Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран

  • София град

    София, ж.к. „Люлин”, бл. 122, вх. Б, ет. 7, ап. 80

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Предметът на основна дейност на Асоциацията се изразява в партньорство с държавни, регионални и местни власти, икономически и социални партньори, неправителствени организации, международни и местни организации и институции; създаване на родословна книга на популацията коне от порода „Гидран”, както и финансиране и подпомагане по други начини н организации и лица и тяхната дейност, когато това е в интерес на постигане на Асоциацията.

Предметът на допълнителна стопанска дейност по чл. 3 ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗЮЛНЦ е:

Издателска дейност, обучение, организиране на курсове за образование и квалификация и други търговски дейности, свързани с предмета на основна дейност на Асоциацията, за които няма законова забрана като извършването им ще се подчинява на условията и реда, определени със законите на страната, регулиращи съответния вид стопанска дейност като Асоциацията няма да разпределя печалба и получените приходи ще се използват само за постигане на определените с този Устав Асоциацията. Опазване, съхранение и възпроизводство на порода коне "Гидран" в страната чрез поддържане и увеличаване на /популацията/ единиците коне от тази порода в България и съдействие за същото на държавните и общински институции;

Подобряване имиджа на Р. България като страна, поддържаща и възпроизвеждаща коне от тази порода;

Създаване на благоприятни условия за използването на коне порода "Гидран" за нуждите на конния спорт в страната;

Създаване на благоприятни условия за използване на коне порода "Гидран" за нуждите на конния туризъм в страната;

Съдействие на държавните органи при привеждане на българското законодателство в съответствие нормите на Европейския съюз;

Създаване и поддържане на родословна книга на популацията от порода "Гидран";

Опазване на природата;

Защита на породата и пропагандиране на породата.

Снимка: pixabay.com

Рапид КБ ООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕКО ФУУД ЕООД

Силистра
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Свемар Агро ООД

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Странджа Мед ООД

Бургас
Печларство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА