Професионалната гимназия по селско стопанство – с. Ситово

История

1991 г.  На територията на с. Ситово се открива Професионално-техническо училище по селско стопанство по предложение на Никола Георгиев, тогава председател на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет – Ситово. Училището е на административно стопанско подчинение на Министерство на земеделието и хранителната промишленост. Предоставени са трети и четвърти етаж от сградата, в която се помещава и ОУ „Г.С.Раковски”, сграда за общежитие и работилници. Първият директор е Розин Георгиев Христов, учителският състав е от пет души. План – приемът е от две паралелки след завършен седми и осми клас по специалността тракторист-машинист. Срокът на обучение е две години.

1994 г.  От държавен поземлен фонд са предоставени на училището 200 дка земя в землището на с. Слатина.

1995 г.   Училището прераства в средно „Професионално училище по селско стопанство”. Срок на обучение – 3 години, професията, която получават учениците е „земеделец”, но с втора професионална квалификация. Увеличава се броят на учениците.

1996 г.   Със заповед на Министерство на земеделието и горите са предоставени от Държавен поземлен фонд още 315 дка обработваема площ, училищната земя става общо 515 дка.

1998 г.   Завършва първия випуск на СПТУ.

1999 г.   Директорското място се поема от Снежина Димова Маринова.

Десетгодишнината от създаването се чества под надслов „Бъдещи стопани на земята”.

Придобивка за училището е лиценз за обучение на редовните ученици за водачи на МПС категория „В”.

2003 г.   Започва с директор Розин Георгиев. Съгласно Заповед № РД – 09 – 332 от 07.04.2003г. на Министъра на науката и образованието ПТУ се преобразува в Професионално училище по селско стопанство.

2005 г.   Открива се единствената в Силистренска област специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”. Изгражда се училищна лаборатория. Закупен е лекотоварен бус „Форд транзит” за извозване на ученици. Всеки кабинет се оборудва с компютри и интернет. Подобряват се битовите условия в общежитието. Учебната година започва с 99 ученика, разпределени в 4 паралелки.

 2006 г.   Инсталиран е парен котел в общежитието, закупен е агрегат 6 kw. През учебната година училището се снабди с 15 – местен бус „Ивеко” за извозване на ученици.

2010/2011 уч. год.   Директор е инж. Георги Стоянов. Закупен е микробус „Форд транзит”, продължава обогатяване на МТБ /мебели в общежитието/.  Реализиран е проект „Биологично пчеларство по ПРСР – мярка 111”. Изяви имат танцовият състав „Добруджански ритми”, футболният отбор към училището.

2011/2012 г.   Осъществен е прием за дневна форма на обучение по специалностите земеделец и пчеларство. Въведена е униформа за учениците.

От 24.02.2014 г. новоназначен директор е Гинка Йорданова.

 

Специалности

  • Земеделец

Професия: Фермер

Прием: след 8 клас

Срок на обучение: 4 години

  • Пчеларство

Професия „Фермер”

Мото: Пчеларството – живот за планетата Земя

Прием: след 8 клас

Срок на обучение: 4 години

  • Производство и преработка на мляко

Професия: „Оператор в хранително- вкусовата промишленост”

Мото: Добри специалисти = качествени продукти и здрави хора!

Прием: след 8 клас

Срок на обучение: 4 години

  • Растителна защита

Професия: Растениевъд

Прием: след 8 клас

Срок на обучение: 4 години

  • Механизация на селското стопанство

Професия: „Монтьор на селско стопанска техника”

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

  • Трайни насаждения

Професия: Техник - растениевъд

Прием: след 7 клас

Срок на обучение: 5 години

 

Фейсбук-страница: влез

Снимка: от фейсбук-страницата на гимназията

СОЛТЕКС ГРУП ООД

Бургас
Био-производство и био-продукти, Браншови организации, Други селскостопански фирми, Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

Земстрой ЕООД

София област
Селскостопанска техника, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Албена Експрес ООД

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Витагрейн БГ

София област
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ЗП''Жельо Радев Иванов''

Сливен
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА