Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България /АИИТЗПБ/

  • Пловдив

    Пловдив, ж.к. "Тракия" бл. 8 вх. В ет. 4 ап. 17

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Асоциацията има за цел:

- да развива, подпомага и подобри човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и нови умения, да осигури адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси, включително изискванията за кръстосаното съответствие, възобновяемите източници на енергия и биологичното производство;

- да развива човешкия потенциал в областта на земеделието и горското стопанство, като заетите в него да имат добри познания в редица области, които да им помагат да управляват бизнеса си по ефективен и конкурентен начин;

- да подпомага фермерите да се адаптират към стандартите, въвеждани от Европейския съюз;

- чрез професионално обучение да увеличи възможностите за получаване на допълнителни доходи и за придобиване на нови знания на заетите в земеделието и горския сектор, подобряване на икономическата и техническата квалификация в областта на новите технологии, възобновяемите източници на енергия и биологичното земеделие.

- сдружението ще се застъпва и ще отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на членовете на сдружението, заетите в земеделието и горския сектор;

- ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи;

- ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на новите технологии, възобновяемите източници на енергия и биологичното земеделие.

 

Лице за контакт: Ваня Тучева

Фейсбук-страница на Асоциацията

 

Снимка: pixabay.com

РЕА ТЕХ ЕООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Коледжиков

София град
Браншови организации
ВИЖ ПРОФИЛА

Агроскаут ЕООД

Враца
Торове и подхранващи вещества,Софтуер за земеделие и ферми,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Иновекс Земеделска Техника

София област
Селскостопанска техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА