Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България /АИИТЗПБ/

  • Пловдив

    Пловдив, ж.к. "Тракия" бл. 8 вх. В ет. 4 ап. 17

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Асоциацията има за цел:

- да развива, подпомага и подобри човешкия потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и нови умения, да осигури адекватно равнище на техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси, включително изискванията за кръстосаното съответствие, възобновяемите източници на енергия и биологичното производство;

- да развива човешкия потенциал в областта на земеделието и горското стопанство, като заетите в него да имат добри познания в редица области, които да им помагат да управляват бизнеса си по ефективен и конкурентен начин;

- да подпомага фермерите да се адаптират към стандартите, въвеждани от Европейския съюз;

- чрез професионално обучение да увеличи възможностите за получаване на допълнителни доходи и за придобиване на нови знания на заетите в земеделието и горския сектор, подобряване на икономическата и техническата квалификация в областта на новите технологии, възобновяемите източници на енергия и биологичното земеделие.

- сдружението ще се застъпва и ще отстоява пред обществени, държавни органи и трети лица за бързо и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на членовете на сдружението, заетите в земеделието и горския сектор;

- ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и обща дейност със сродни национални и чуждестранни организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи;

- ще осъществява връзки и обмяна на опит в областта на новите технологии, възобновяемите източници на енергия и биологичното земеделие.

 

Лице за контакт: Ваня Тучева

Фейсбук-страница на Асоциацията

 

Снимка: pixabay.com

Прима-Димов ООД

Добрич
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Sofia Diesel Center

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Ен Ди Консулт ООД

Пловдив
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Агроаптека Аграра Шумен

Шумен
Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Семена и разсади,Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Златия Агро ЕООД

Монтана
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА