Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали

В сърцето на Източните Родопи, на двата бряга на древната река Арда е разположен Кърджали- град с необикновено минало и богата история. В продължение на пет хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук са си дали среща траки, елини и римляни, славяни и прабългари, византийци и латини. И днес личат следи от славното минало на Първото и Второто българско царство. За първи път Кърджали се споменава през 1607 година в османотурски регистър. Два века по-късно, през 1847 година Огюст Викенел - френски изследовател и пътешественик пише за едно малко селище с пазар и джамия.

През 1934 Кърджали е обявен за град и околийски център, а след 1949 година се развива като окръжен център. Днес Кърджапи е областен град и сърцето на седемте източнородопски общини -Момчилград, Джебел, Ардино, Крумовград. Кирково и Черноочене.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – АРДИНО

 

  Началник: Неждет Моллов

  Адрес и телефони за контакти:

  п.к. 6750 гр. Ардино, ул. “Търговска”  № 1

  тел: 03651/ 41-49; 0879406358 - Експерти; 0879559091 - Началник

  e-mail:[email protected]

 

  Работно време

  9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

  Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30

 

  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ДЖЕБЕЛ

 

  Началник: Гюнай Али Сали

  Адрес и телефони за контакти:

   п.к. 6850 гр. Джебел, ул. “Еделвайс”  № 74

   тел: 03632/ 22-98; 0879406352;

   e-mail: [email protected]

 

   Работно време

   9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

   Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30

 

   ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КИРКОВО

 

   Началник: Любомир Кирилов Моллов

   Адрес и телефони за контакти:

   п.к. 6884 с. Кирково, ул. “Георги Димитров” № 2

   тел:  03679/ 22-26; 0879406353 - Експерти; 0885131274 - Началник

  e-mail: [email protected]

 

   Работно време

   9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

   Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30


 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КРУМОВГРАД

 

Началник: Асен Славчев Тюрдиев

Адрес и телефони за контакти:

п.к. 6990 гр. Крумовград, ул. “Трети март” №3

тел: 03641/ 70-30; 0879406354 - Експерти; 0882411041 - Началник

e-mail: [email protected]

 

Работно време

9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30

 

 

Виж още материали за Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали

Снимка: от сайта на МЗХГ

Агрохан ООД

Варна
Браншови организации
ВИЖ ПРОФИЛА

Био Трейд Къмпани-94 ЕООД

София област
Печларство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Агритоп ЕООД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ НАЙД 62 - НАЙДЕН МАВРОВ

Варна
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Булкарго ООД

Варна
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА