Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали

В сърцето на Източните Родопи, на двата бряга на древната река Арда е разположен Кърджали- град с необикновено минало и богата история. В продължение на пет хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук са си дали среща траки, елини и римляни, славяни и прабългари, византийци и латини. И днес личат следи от славното минало на Първото и Второто българско царство. За първи път Кърджали се споменава през 1607 година в османотурски регистър. Два века по-късно, през 1847 година Огюст Викенел - френски изследовател и пътешественик пише за едно малко селище с пазар и джамия.

През 1934 Кърджали е обявен за град и околийски център, а след 1949 година се развива като окръжен център. Днес Кърджапи е областен град и сърцето на седемте източнородопски общини -Момчилград, Джебел, Ардино, Крумовград. Кирково и Черноочене.

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – АРДИНО

 

  Началник: Неждет Моллов

  Адрес и телефони за контакти:

  п.к. 6750 гр. Ардино, ул. “Търговска”  № 1

  тел: 03651/ 41-49; 0879406358 - Експерти; 0879559091 - Началник

  e-mail:[email protected]

 

  Работно време

  9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

  Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30

 

  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ДЖЕБЕЛ

 

  Началник: Гюнай Али Сали

  Адрес и телефони за контакти:

   п.к. 6850 гр. Джебел, ул. “Еделвайс”  № 74

   тел: 03632/ 22-98; 0879406352;

   e-mail: [email protected]

 

   Работно време

   9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

   Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30

 

   ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КИРКОВО

 

   Началник: Любомир Кирилов Моллов

   Адрес и телефони за контакти:

   п.к. 6884 с. Кирково, ул. “Георги Димитров” № 2

   тел:  03679/ 22-26; 0879406353 - Експерти; 0885131274 - Началник

  e-mail: [email protected]

 

   Работно време

   9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

   Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30


 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КРУМОВГРАД

 

Началник: Асен Славчев Тюрдиев

Адрес и телефони за контакти:

п.к. 6990 гр. Крумовград, ул. “Трети март” №3

тел: 03641/ 70-30; 0879406354 - Експерти; 0882411041 - Началник

e-mail: [email protected]

 

Работно време

9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30

 

 

Виж още материали за Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали

Снимка: от сайта на МЗХГ

ЕТ Алегра Латю Чакъров

Хасково
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агрекс БГ

Добрич
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Каргопрофил ООД

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Панакс Тек ООД

София град
Био-производство и био-продукти,Производство и търговия с билки,Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА