Асоциация на българските села

  • Велико Търново

    Велико Търново, ул. Александър Стамболийски 11

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

    https://selo.bg/

Основните цели на Асоциация на българските села (АБС) са:

- Развитие на информационната осведоменост за българските села и възможностите за инвестиции в тях;
- Законодателна инициатива в областта на българските села и селско стопанство;
- Стимулиране на селския туризъм;
- Популяризиране у нас и чужбина на туристическите забележителности в селата;
- Разработване и прилагане на иновации и модерни технологии в селското стопанство;
- Привличане на български и чудестранни инвеститори в неземеделски дейности;
- Привличане на инвестиции в селското стопанство;
- Подобряване на средата на сигурност в селата;
- Подобряване на пътната безопасност в селата и селските региони;
- Понижаване на безработицата в селата;
- Намаляване на миграцията от селските райони;
- Подобряване на условията за качествено образование в селата;
- Подобряване на здравеопазването в селата;
- Подобряване на достъпа до нови информационни и комуникационни технологии;
- Разработване на политики за завръщане на хората в селата, включително от чужбина;
- Информационна подкрепа, съобразно нормативните уредби на ЕС, касаещи селата и селското стопанство;
- Подпомагане на активните хора в селата при подготовката, писането и реализацията на проекти, финансирани от ЕС и външни донори;
- Популяризиране и запазване на традиционните обичаи, фолклор и занаяти.

Снимка: pixabay.com

RUS AGROOO

Кюстендил
Браншови организации
ВИЖ ПРОФИЛА

Vasilev

Враца
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Евро Бокс ЕООД

Варна
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА