Институт по Земеделие – Карнобат

Институт по земеделие (ИЗ) в Карнобат е основан с Указ № 74 на Негово величество цар Борис III от 28.11.1925 г. Намира се в района на Югоизточна България, който се отличава със сравнително благоприятни условия за селскостопанска дейност.

Основни насоки на научните изследвания

 • Селекция и семепроизводство на ечемик и овес.
 • Растителна физиология и биохимия.
 • Технологии за производство на полски култури.
 • Растителна защита.
 • Почвознание и арохимия.
 • Селекционно подобряване и поддържане на породите овце „Карнобатска местна”, „Карнобатска тънкорунна” и Синтетична популация „Българска млечна”.

Изпълнението на научно-изследователската програма е организирано в две секции:

В секция „Селекция” се провеждат селекционно-генетични изследвания за създаване на нови сортове ечемик и овес с повишена продуктивност, подобрени качества на зърното и повишена устойчивост към абиотичен и биотичен стрес. Изпълнява се и селекционно подобрителна програма в областта на овцевъдството, целяща поддържане и подобряване на породите овце – „Карнобатска местна”, „Карнобатска тънкорунна” и Синтетична популация „Българска млечна”.

В секция „Агротехника” изследванията са насочени към разработване и внедряване на енергоспестяващи технологии за устойчиво отглеждане на ечемик в условията на променящата се климатична и стопанска обстановка на България, добри земеделски практики при отглеждане на зърнено-житни култури в системата на биологично земеделие, както и изследвания в новото направление за биодинамично производство на зърнено-житни култури като основа за получаване на безопасни, здравословни храни и опазване на екосистемите.

Продукция и услуги, които се предлагат

 • Сертифицирани, висококачествени семена от сортовете ечемик „Обзор”, „Емон”, „Перун”, „Лардея”, „Орфей”, „Загорец”, „Имеон”, „Аспарух”, „Кубер”, „Сайра”, „Девиния” „Одисей”, „ИЗ Бори”, „Божин”, „Веслец”, „Ахелой 2”; пшеница - сорт „Миряна”; овес - сорт „Кехлибар”.
 • Разплодни животни от породите „Карнобатска местна”, „Карнобатска тънкорунна” и Синтетична популация „Българска млечна”.
 • Технологии за отглеждане на ечемик, овес, кориандър, ръж и други полски култури, съобразени със специфичните изисквания на новите сортове и конкретните почвено-климатични особености.
 • Лабораторни анализи на почвени и растителни проби.
 • Картиране на плевели в производствени посеви.
 • Сключване на лицензионни договори за производство на семена от сортове ечемик, пшеница и овес, създадени в Института.
 • Изготвяне на бизнес планове и инвестиционни проекти в областта на растениевъдството и животновъдството.
 • Обучение на фермери.


Виж всички материали за Институт по Земеделие – Карнобат

Снимка: от сайта на Института

ММ АГРО БГ ЕООД

София град
Други селскостопански фирми, Животновъдство и търговия, Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ДИЗЕЛ ЦЕНТЪР

Видин
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРОБИО БЪЛГАРИЯ ООД

София област
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Авик Груп ЕООД

Хасково
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА