мярка 10 в Агро Форум

Физически лица, еднолични търговци и юридически лица имат право да кандидатстват по мярка 10„Агроекология и климат”. Те трябва да ползват земеделска площ с минимални размери 0,5 ха при минимален размер на земеделския парцел 0,1 ха. Задължително е преминаването на агроекологично обучение. Ако имате въпроси относно мярка 10, разгледайте форума на Агри.бг: