Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

 • Да се актуализират технологичните карти с разходите за отглеждане на културите.
  13%
 • Изчисляването на ставките да не се възлага на външни изпълнители.
  9%
 • Министерството на земеделието да се вслушва повече в представителите на фермерските организации.
  20%
 • Да не се допуска лобизъм и злоупотреба с влияние.
  39%
 • Да се приеме Закон за браншовите организации, за да се знае кои от тях са представителни.
  6%
 • Да се назначат нови, по-компетентни експерти в ключови дирекции на Министерството.
  21%