Агроном – биологично земеделие и животновъдство

Основни задължения и отговорности: - Организира ежедневната работа по насажденията - Планира седмично предстоящата работа - Кон...
06.11.2023 Велико Търново +359-899964222