ВИП Софтуер ООД

Софтуер за земеделие и ферми

ВИП Софтуер ООД предлага софтуерни продукти за земеделието. При нас можете да намерите цялостни решения, интегрирани с устройства за автоматизация на агробизнеса, и програмни продукти, улесняващи конкретни дейности в земеделието.

Нашите системи включват функционалности за:

·         Дистанционно подаване и отчитане на земеделски задачи, проследяване и навигация по време на работа, планиране и отчитане на вложените ресурси

·         Връзка с навигационни и проследяващи системи за прецизно земеделие

·         Изготвяне на регистър на договорите и попълване на справки към държавната администрация – декларации по чл. 69 и 70 от ППЗСПЗЗ, анкетна карта, чл. 73 към НАП

·         Вярно начисляване и изплащане на рента

·         Изготвяне и визуализация на обработваните масиви

·         Отчитане на обработките и начисляване на себестойност на продукцията

·         Планиране на дейността

·         Отчитане и автоматизация на животновъдна дейност

·         Управление на преработвателните процеси

Още информация за нашите програми можете да намерите на  http://vipsoftbg.com ,  както и на http://agrosystems-bg.com