Българска асоциация на развъдчиците на кокошеви и водоплаващи птици

Асоциацията има за цел:

1. да развива и стимулира развъждането на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици в България, оказване на научно методична помощ при породната им диференциация и селекция;

2. да осигурява защита и контрол на произхода на кокошевите и водоплаващи птици в страната;

3. да работи за генетичното усъвършенстване на кокошевите и водоплаващи птици;

4.да популяризира и усъвършенства местните породи;

5. да осигурява интеграция между птицевъдите и развъдната дейност;

6. Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата на породите;

7. Научно обосновано експериментиране в съответствие със законодателството за хуманно отношение към животните за създаване на: • породни линии и правилното разпределение на генофонда в страната с цел предотвратяването на тесен инбридинг, водещ до уродства и физически нездрави птици. • нови породи и затвърждаване на възникнали мутации, когато техните белези представляват интерес за птицевъдството без това да води до уродства и физически нездрави птици.

8. Чрез правилна селекция, създаване на чистопородни екземпляри отговарящи на международните съдийски изисквания;

9. Разяснителна работа и агитационна дейност за породите кокошеви и водоплаващи птици;

10. Да въведе задължително маркиране – опръстеняване на развъжданите птици;

11. Да предприема организира свои и да съдейства на членовете за организирането на птицевъдни изложби;

12. Да представлява интересите на общността, занимаваща се с развъждане на кокошеви и водоплаващи птици, пред съответните национални и международни организации - Съюз на птицевъдите в България (СПБ); Европейска асоциация на развъдчиците на кокошеви птици, водоплаващи птици, гълъби, зайци и морски свинчета (EAPPRCB), Европейски птицевъден клуб, Асоциация на немските развъдчици на породисти птици (BDRG), Асоциация на австрийските развъдчици на дребни животни (ROEK), Федерация на немските развъдчици на кокошеви и водоплаващи птици (BDRZ) и др.

Лице за контакт: Христо Луканов, председател

Фейсбук: https://www.facebook.com/BulgarianAssociationofPoultryBreeders

Източник на снимката: официалната страница на Асоциацията

Булкарго ООД

Варна
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Овощен разсадник Елит

Благоевград
Семена и разсади, Овощарство и търговия, Лозарство и винарство, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

ООО "Завод Харьковагромаш"

София област
Селскостопанска техника, Семена и разсади, Зърнопроизводство и търговия, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА