Българска асоциация на развъдчиците на кокошеви и водоплаващи птици

Асоциацията има за цел:

1. да развива и стимулира развъждането на чистопородни кокошеви и водоплаващи птици в България, оказване на научно методична помощ при породната им диференциация и селекция;

2. да осигурява защита и контрол на произхода на кокошевите и водоплаващи птици в страната;

3. да работи за генетичното усъвършенстване на кокошевите и водоплаващи птици;

4.да популяризира и усъвършенства местните породи;

5. да осигурява интеграция между птицевъдите и развъдната дейност;

6. Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата на породите;

7. Научно обосновано експериментиране в съответствие със законодателството за хуманно отношение към животните за създаване на: • породни линии и правилното разпределение на генофонда в страната с цел предотвратяването на тесен инбридинг, водещ до уродства и физически нездрави птици. • нови породи и затвърждаване на възникнали мутации, когато техните белези представляват интерес за птицевъдството без това да води до уродства и физически нездрави птици.

8. Чрез правилна селекция, създаване на чистопородни екземпляри отговарящи на международните съдийски изисквания;

9. Разяснителна работа и агитационна дейност за породите кокошеви и водоплаващи птици;

10. Да въведе задължително маркиране – опръстеняване на развъжданите птици;

11. Да предприема организира свои и да съдейства на членовете за организирането на птицевъдни изложби;

12. Да представлява интересите на общността, занимаваща се с развъждане на кокошеви и водоплаващи птици, пред съответните национални и международни организации - Съюз на птицевъдите в България (СПБ); Европейска асоциация на развъдчиците на кокошеви птици, водоплаващи птици, гълъби, зайци и морски свинчета (EAPPRCB), Европейски птицевъден клуб, Асоциация на немските развъдчици на породисти птици (BDRG), Асоциация на австрийските развъдчици на дребни животни (ROEK), Федерация на немските развъдчици на кокошеви и водоплаващи птици (BDRZ) и др.

Лице за контакт: Христо Луканов, председател

Фейсбук: https://www.facebook.com/BulgarianAssociationofPoultryBreeders

Източник на снимката: официалната страница на Асоциацията

Евро Бокс ЕООД

Варна
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ Темп ДК

Русе
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Sofia Diesel Center

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Панакс Тек ООД

София град
Био-производство и био-продукти,Производство и търговия с билки,Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА