Сдружение „Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал”

Сдружението си е поставило задачата:

• Да представлява обединения интерес на своите членове пред държавните органи и институции, както и пред международни и други сродни организации в страната и чужбина;

• Да отстоява интересите на членовете си, свързани с развиване на селекцията и репродукцията в областта на животновъдството и да разработва програми за развитие на дейността на членове си;

• Да повишава генетичния потенциал на говеда от породите Монбелиард и Симентал в България;

• Да гарантира породната чистота на животните от породите Монбелиард и Симентал;

• Да популяризира постиженията и възможностите на породите Монбелиард и Симентал и млечното говедовъдство в страната и чужбина;

• Да подобрява качеството на продукцията, защита и контрол на произхода и автентичността на двете породи в България.

 

Лице за контакт: Атанас Атанасов, председател

Снимка: от уеб-страницата на сдружението