Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев"

История

Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" води началото си от 1935 година с откриването на Допълнително земеделско училище. Той се предшества и от две други учебни заведения за подготовка на кадри в селското стопанство. Това са : Школата за бригадири в растениевъдството и животновъдството и Школата за тракторни бригадири.

Докато първата има регионално значение, то втората в продължение на няколко години подготвя стотици кадри за цялата страна. И двете школи стават солидна база за новооткрития през 1953 година Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство. Той е един от първите в страната и първи за Южна България техникум от този род. 

Със заповед на Министерството на земеделието и горите, считано от 10.08.1957 година, ТМЕСС и МТУ се сливат и се създава единно училище - Техникум по механизация на селското стопанство. На 15.05.2003 г. Техникумът е преименуван в Професионална гимназия по земеделие. 

 

Специалности: 

- Механизация  на селското стопанство

- Агроекология  / Производител на селскостопанска продукция

- Трайни насаждения

- Земеделско стопанство / Производител на селскостопанска продукция

 

Ръководство 

 

Директор: 

инж. Тодор Тодоров
тел: 046 / 66 94 63

 

Заместник-директор по учебната дейност: 

Румяна Кирова

Тел.: 0892233757

 

Заместник-директор по учебно-производствената дейност: 

инж. Силвия Янчева

тел: 0893564939

 

Снимка: от сайта на училището

Свилоцел ЕАД

Велико Търново
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Печларство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Форест Билдинг Къмпани ЕООД

Плевен
Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА

Голт Маркетингс ЕООД

София област
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Модико България ЕООД

София област
Птицевъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

“Рин трейд 93″ ЕООД

Шумен
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА