Съюз на птицевъдите в България

Целта на Съюза е да защитава икономическите интереси на птицевъдите, да съдейства и подпомага развитието на птицевъдството за увеличаване на обема, за подобряване на качеството и за повишаване на икономическата ефективност на производството на птицевъдна продукция, за по-нататъшно развитие на птицевъдството и птицепреработващата промишленост, за все по-пълно задоволяване потребностите на страната с яйца и птиче месо и за престижно присъствие на външните пазари.

Снимка: pixabay.com

Торове.бг

Пловдив
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Мирослав Чакъров

София град
Птицевъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Селкооп

София област
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА