Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов"

История

В началото на 20 век ниските добиви и крайно слабата продуктивност на селскостопанските животни пораждат нуждата от откриване на земеделско училище в тогавашното село Кнежа. Идеята се подема от първите агрономи на селото Никола Бобев и Христо Монев, подкрепени от други ентусиазирани селяни. Нуждата от такова училище се споделя и от Министерството на земеделието и в началото на 1904 година училището е вече проектирано и дадено на търг за строеж на сградата му. Така на 01.09.1908 година се открива в току-що построената сграда Нисше земеделско училище с двегодишен курс на обучение. През първата година са приети 7 курсисти - младежи, завършили четвърто отделение. За редовен управител на училището е назначен Христо Монев, който го управлява две години. През 1919 година училището прераства в практическо земеделско с два курса на обучение с прием на ученици след завършен тогавашен трети прогимназиален клас. В този вид то съществува до 1941 година.

Тогава училището има за цел да подготви учениците теоретически и практически по всички специалности на земеделието, за да се изградят като добри земеделски стопани.

 

Днес

След реформите на средното образование, техникумите у нас от 2003 година стават професионални гимназии. По този начин Техникумът по селско стопанство днес се нарича Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов".

Днес училището е разположено на площ от 136 дка, на която се намират:

Учебна сграда на 3 етажа с 19 специализирани кабинета; 3 компютърни кабинета, свързани в мрежа и с достъп до Интернет; мултимедийна зала; конферентна зала; библиотека; ученически стол; медицински кабинет, физкултурен салон и спортни площадки; общежитие; реновирано и обновено хале с учебна работилница и кабинети за учебна практика по Трактори и автомобили и Селскостопански машини; полигон за кормуване на площ от 15 дка по време на кормилната практика за категории Ткт, Твк и Твк - З.

Училището разполага с 833 дка обработваема земя, на която се засяват пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед. Разполага и с машинно-тракторен парк, микробус „Ситроен”, два учебни леки автомобила -„Дачия” и „Ситроен”, нов трактор „Маккормик“ с прикачна техника, зърнокомбайн Claas Lexion, косачка.

В ПГЗ „Стефан Цанов“са разработени, осъществени и продължават да се реализират множество проекти по различни европейски и национални програми – по програма „Леонардо да Винчи“, програма „Еразъм+“, програма „Джуниър Ачийвмънт“, проекти за обогатяване на материалната база, проект УСПЕХ, проект „Твоят час“, проект „Ученически практики“, проект „ИКТ в училище“ и др.

 

Професионална подготовка 

Учениците получават добра и актуална подготовка по три специалности: "Икономист-мениджър в земеделието", "Механизация на селското стопанство", "Растителна защита и агрохимия". Те имат възможност за практически занятия на полето, в учебните работилници, полигона за кормуване, както и в различни частни земеделски фирми и учреждения.

 

В училището се обучават ученици в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение по следните специалности: 

Специалност "Земеделско стопанство", Професия "Икономист" ;
Специалност "Агроекология", Професия "Агроеколог";
Специалност "Механизация на селското стопанство", Професия "Техник на селскостопанска техника";
Специалност "Автомобилна мехатроника", Професия "Техник на автотранспортна техника";
Специалност "Растителна защита и агрохимия" , Професия "Техник растениевъд";
Специалност "Селски туризъм", Професия "Организатор на туристическа и агентска дейност";
​Специалност "Бизнес администрация", Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес";
Специалност "Системно програмиране", Професия "Системен програмист";
Задочна форма на обучение по специалността "Фермер", професия "Земеделец". 

Снимка: от сайта на училището

МС Агри ЕООД

Варна
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

NORDFERT

Пловдив
Селскостопанска техника, Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади, Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА

Байер КропСайанс

София град
Препарати за растителна защита, Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА