Областна дирекция "Земеделие" - Добрич

ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 
Общинска служба по земеделие - гр. Балчик

гр. Балчик, ул."Черно море" №16, ПК 9600 тел:0579 72794

e-mail    [email protected] работно време от 9.00 до 17.30 часа

 
Общинска служба по земеделие - гр. Генерал Тошево

гр. Генерал Тошево, ул."Васил Априлов" №9 ПК 9500 тел:05731 2400

 e-mail  [email protected] работно време от 9.00 до 17.30 часа

 
Общинска служба по земеделие - Добричка

гр. Добрич, ул."Йордан Йовков" №17, ПК 9300 тел:058 600645  

e-mail  [email protected] работно време от 9.00 до 17.30 часа

 
Общинска служба по земеделие - гр. Каварна

гр. Каварна, ул."България" №59, ПК 9650 тел:0570 85158

 e-mail  [email protected] работно време от 9.00 до 17.30 часа

 
Общинска служба по земеделие - Крушари

с.Крушари, ул."Георги Димитров" №27, ПК 9410 тел: 05771 2264

 e-mail [email protected] работно време от 8.30 до 17.00 часа

 

Общинска служба по земеделие - гр. Тервел

гр. Тервел, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №10, ПК 9450 тел: 05751 2396

e-mail  [email protected] работно време от 9.00 до 17.30 часа
 

Общинска служба по земеделие - гр. Шабла

гр. Шабла, ул. "Равно поле" №37, ПК 9680 тел: 05743 4457  

e-mail [email protected]   работно време от 9.00 до 17.30 часа

 

Виж още материали за Областна дирекция "Земеделие" - Добрич

Снимка: от сайта на МЗХГ

"Земстрой" ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Агрия АД

София област
Препарати за растителна защита
ВИЖ ПРОФИЛА

General Агрохимикали ООД

София област
Препарати за растителна защита
ВИЖ ПРОФИЛА

Меден Маркет

София област
Печларство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА