Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров"

Първият учебен ден в Поповската гимназия "Христо Ботев" (днес Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров") е през 1958 г. Тогава в двора на училището има 105 момичета и момчета, готови да поемат първи по пътя, който като всяко начало е труден – училището няма дори собствена сграда и учебна база. Разделени са в две специалности: полевъдство и животновъдство. Първият випуск завършва през учебната 1961 / 1962 година.

Постепенно се изгражда модерна и солидна база: учебен корпус, общежитие, столова, физкултурен салон и стадион, машинотракторен парк и животновъден комплекс. През 1973 г. към училището се открива СПТУ по селско стопанство с тригодишен срок на обучение. До 1983 г. техникумът е подготвил 2274 средни селскостопански специалисти.

За да бъдат възпитаниците конкурентоспособни в променящите се условия на съвременния свят, училището адекватно реагира и въвежда нови учебни специалности в годините на своето развитие. През различните периоди се изучават специалностите животновъдство, растениевъдство, механизация в растениевъдството, монтьор и водач на МПС, механизация на селското стопанство, земеделски техник, икономика на земеделското стопанство, цветарство, ветеринарен техник.

Специалности

В ПГСС "Никола Пушкаров" - Попово се обучават ученици в дневна, самостоятелна и задочна форми на обучение в следните професии и специалности:

Професия: ”Техник-растениевъд”
Специалност: „Растителна защита и агрохимия”

При нас ще научите:

 • да придобивате компетенции за работа в търговски фирми за химически препарати;
 • да придобивате компетенции за работа в агроаптеки;
 • да придобивате компетенции за работа като технолог във фамилни стопанства, земеделски кооперации и сдружения;
 • да придобивате компетенции за работа като служители в агенцията по храните.
   

Професия: „Икономист”
Специалност: ”Земеделско стопанство”

При нас ще научите:

 • да придобивате компетенции за успешен бизнес в аграрния сектор;
 • да познавате европейските правила за инвестиране и финансиране в аграрното предприятие;
 • да познавате инструментите на маркетинга на аграрното предприятие;
 • да прилагате лостовете на финансовата политика;
   

Професия: "Офис-мениджър"
Специалност: ”Бизнес-администрация”

При нас ще научите:

 • да придобивате компетенции за успешен бизнес в аграрния сектор;
 • да познавате европейските правила за инвестиране и финансиране в аграрното предприятие;
 • да познавате инструментите на маркетинга на аграрното предприятие;
 • да прилагате лостовете на финансовата политика;
   

Професия: ”Техник на селскостопанска техника”
Специалност: ”Механизация на селското стопанство”
При нас ще научите:

 • да разчитате техническа документация, свързана с организацията и технологията в селското стопанство;
 • да планирате и организирате техническото поддържане на машинно-тракторния парк;
 • да управлявате, поддържате и ремонтирате автомобили, трактори, комбайни, косачки и друга земеделска техника;
 • да извършвате всички механизирани операции при производството на селскостопанска продукция.
   

Професия: ”Организатор на туристическа-агентска дейност”
Специалност: ”Селски туризъм”
При нас ще научите:

 • да придобивате знания и умения по организация и управление на туристически услуги;
 • да организирате собствен аграрен туристически бизнес;
 • да предлагате на туристите услуги по европейски стандарти;
 • да представяте достойно българските традиции и култура;
   

Професия: ”Готвач”
Специалност: ”Производство на кулинарни изделия и напитки”
По време на обучението учениците:

 • ще се запознаят с технологията при приготвяне на кулинарна продукция;
 • ще се научат да приготвят ястия от българската традиционна кухня, както и ястия от националните кухни на други народи;
 • ще получат знания за обзавеждането, специфичните машини и необходимата материална база за създаването на заведение за хранене и развлечения;
 • ще се запознаят с голямото разнообразие от хранителни продукти тяхното съхранение и правилно използване;
 • ще се научат не само да приготвят, но и красиво да аранжират и сервират различните ястия и напитки.
   

Задочна форма на обучение
Професия: ”Фермер”
Специалност: „Производител на селскостопанска продукция”
При нас ще научите:

 • да придобивате компетенции за успешен бизнес в аграрния сектор;
 • да планирате и организирате техническото поддържане на машинно-тракторния парк;
 • да управлявате, поддържате и ремонтирате автомобили, трактори, комбайни, косачки и друга земеделска техника;
 • да извършвате всички механизирани операции при производството на селскостопанска продукция.

 

Фейсбук-страница: влез

 

Снимка: от страницата на гимназията

Селкооп

София област
ВИЖ ПРОФИЛА

Меджик Флейм ООД

Варна
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Хидроремонт Инженеринг ООД

Варна
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРОТЕХНИКИ И КО ООД

Бургас
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА