HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER

Други селскостопански фирми

Фирма Ейч Джи Енд Сонс е официален представител на чешката фирма Енви пур и доставя, монтира и осигурява гаранционна и извънгаранционна поддръжка на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Пречиствателните станции са с биологично пречистване - технология BioCleaner® и пречистват отпадъчните води до степен, че могат отново да бъдат използвани за поливане и др. нужди. Тази технология е напълно аеробна, без образуване на утайки и е най-усъвършенстваната съвременна технология, защитена с патент от чешката фирма Envi pur.

Пречиствателни станции Envi pur с технология BioCleaner®  са се доказали като качество по целия свят и са най-предпочитаните съоръжения за пречистване на отпадъчни води както в селското стопанство, така и в промишлеността. Българската фирма представител HG & Sons  вече е монтирала стотици пречиствателни станции на територията на страната, които са доказали своята ефективност във времето.