HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER

Други селскостопански фирми

Фирма Ейч Джи Енд Сонс е официален представител на чешката фирма Енви пур и доставя, монтира и осигурява гаранционна и извънгаранционна поддръжка на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Пречиствателните станции са с биологично пречистване - технология BioCleaner® и пречистват отпадъчните води до степен, че могат отново да бъдат използвани за поливане и др. нужди. Тази технология е напълно аеробна, без образуване на утайки и е най-усъвършенстваната съвременна технология, защитена с патент от чешката фирма Envi pur.

Пречиствателни станции Envi pur с технология BioCleaner®  са се доказали като качество по целия свят и са най-предпочитаните съоръжения за пречистване на отпадъчни води както в селското стопанство, така и в промишлеността. Българската фирма представител HG & Sons  вече е монтирала стотици пречиствателни станции на територията на страната, които са доказали своята ефективност във времето.

ЕКО ФУУД ЕООД

Силистра
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ “СТИВИЯ-С”

Ямбол
Селскостопанска техника,Лозарство и винарство
ВИЖ ПРОФИЛА

Българска Билка БГ

Пловдив
Био-производство и био-продукти,Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА