HG & Sons - Пречиствателни станции BIO CLEANER

Други селскостопански фирми

Фирма Ейч Джи Енд Сонс е официален представител на чешката фирма Енви пур и доставя, монтира и осигурява гаранционна и извънгаранционна поддръжка на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Пречиствателните станции са с биологично пречистване - технология BioCleaner® и пречистват отпадъчните води до степен, че могат отново да бъдат използвани за поливане и др. нужди. Тази технология е напълно аеробна, без образуване на утайки и е най-усъвършенстваната съвременна технология, защитена с патент от чешката фирма Envi pur.

Пречиствателни станции Envi pur с технология BioCleaner®  са се доказали като качество по целия свят и са най-предпочитаните съоръжения за пречистване на отпадъчни води както в селското стопанство, така и в промишлеността. Българската фирма представител HG & Sons  вече е монтирала стотици пречиствателни станции на територията на страната, които са доказали своята ефективност във времето.

“Рин трейд 93″ ЕООД

Шумен
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Semenata Shop

София област
Селскостопанска техника,Торове и подхранващи вещества,Семена и разсади,Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Био-производство и био-продукти,Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА

АТИНАПАК ЕООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Счетоводна кантора Комаров Консулт Варна

Варна
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

ФРУВЕГ СОРТИНГ ООД

София област
Селскостопанска техника,Семена и разсади,Фуражи и хранителни добавки,Зеленчукопроизводство и търговия,Био-производство и био-продукти,Печларство и търговия,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия,Производство и търговия с билки,Култивиране на гъби и търговия,Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА