Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол

  • Ямбол

    ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

Селското стопанство в района разполага с благоприятни природни условия и ресурси. Равнинно-хълмистият релеф, плодородните черноземни смолници, канелени горски и алувиално-ливадни почви, значителните водни ресурси за напояване, високите летни температури и мекият климат са подходяща предпоставка за интензивно развитие на земеделито чрез механизирана обработка на земята, изграждане на големи масиви от еднородни култури и напоителни системи.

Растениевъдство: Характерно е производството главно на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, които заемат 50-60 % от обработваемите земеделски земи. В последните години нараства размерът на площите с тютюн; развива се производството на билки и оранжерийното отглеждане на зеленчуци и такива, които не са традиционни за България, например – “Оранжерии-Веселиново” ООД отглеждат аспержи на 245 дка, а “Ивекс-ком” ООД- на 152 дка. Готовата продукция се изнася в ЕС. Има тенденция за увеличаване на площите, засяти с кориандър, като те заемат около 10 % от обработваемите земи. По-голямата част от лозовите масиви са съсредоточени главно в района на община Стралджа и по-малко в останалите общини. Зеленчуци се произвеждат главно в околностите на град Ямбол и близките села. Промишлено производство на зеленчуци от рода на домати и пипер има главно в град Стралджа и село Зимница поради наличието на поливни площи влизащи от системата “Средна Тунджа”, която ползва вода от язовир “Жребчево”.

Животновъдство: В област Ямбол се намира най-голямото поголовие на Българско кафяво говедо. Това е една от най-продуктивните породи за мляко адаптирани към местните условия. В контролираните стада на земеделски кооперации и частни стопани средната млечност на кравите е 5000 – 6000 л. за лактация. Овцевъдството също е развито на терито-рията на областта. Поголовието варира между 65 и 73 хил. бр. Породният състав е предимно месни кръстоски. Средната млечност на овцете-майки за областта е 46 литра.

 

ОБЩИНСКИ  СЛУЖБИ  ПО  ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

Oбщинска служба по земеделие "Тунджа-Ямбол"

Адрес: гр.Ямбол, пл. “Освобождение” №1, ет.4
Телефони за връзка: 046 / 684 220 ( 228, 224, 324, 215 ) тел: 046 / 66 15 60
Работно време:  9.00 – 17.30 часа
Електронна поща: [email protected]

 

Oбщинска служба по земеделие - Стралджа

Адрес: гр.Стралджа, бул. “Хемус” №10, ет.3
Телефони за връзка: 04761 / 64 09, 64 21
Работно време:  9.00 – 17.30 часа
Електронна поща: [email protected]

 

Oбщинска служба по земеделие - Елхово

Адрес: гр.Елхово, ул. “Търговска” №63
Телефони за връзка: 0478 / 88 018, 88 599
Работно време:  9.00 – 17.30 часа
Електронна поща: [email protected]

 

Oбщинска служба по земеделие - Елхово, офис Болярово

Адрес: гр.БОЛЯРОВО, ул. “Девети септември” № 3
Телефони за връзка: 04741 / 63 49
Работно време:  9.00 – 17.30 часа
Електронна поща: [email protected]

 

 

Виж още материали за Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол

Снимка: от сайта на МЗХГ