Институт по Животновъдни Науки – Костинброд

Институт по животновъдни науки (ИЖН) е създаден през 1950 г. Изграден е като научно-методически център със собствена експериментална база, включваща земя, експериментални обори, лаборатории и животни. Той е единственият специализиран научен институт у нас в областта на животновъдството със 7 научни отдела, в които се извършват изследвания в следните основни направления:

 • Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите; 
 • Биохимия и физиология на селскостопанските животни;
 • Репродукция;
 • Птицевъдство;
 • Говедовъдство;
 • Овцевъдство;
 • Специални отрасли – пчели, зайци, коне.

Основни направления на научните изследвания

 • Проучване на алтернативни източници на протеин и енергия, като са използвани отпадни продукти от производството на биогорива. Разработване на дажби за различни видове и категории селскостопански животни и птици.
 • Технологични режими при преработка и съхранение на фуражите.
 • Изследване на физиологията на стреса и възможностите за неговото редуциране, ранна диагностика на абиотичния и технологичния стрес при селскостопанските животни и птици.
 • Изпитване на различни методи и хормонални препарати за суперовулация и синхронизация на овулацията при крави. Разработване на хормонални и нехормонални схеми за синхронизация на запложданията и увеличаване плодовитостта при овцете.
 • Разработване на селекционни програми за различни видове и породи селскостопански животни и програми за запазване и съхранение на генетичните ресурси в животновъдството.
 • Разработване на съвременни технологии за конвенционално и биологично отглеждане на различни видове селскостопански животни, птици и пчели.
 • Изпитване и хибридизация при отделните видове животни за повишаване на продуктивността за практиката.


Институтът извършва:

 • Оценка на качеството на животинската продукция (мляко, месо, вълна, яйца, пчелни продукти).
 • Общ химичен и микробиологичен анализ на фуражите.
 • Експертна и консултантска дейност по основните научни направления.
 • Курсове за обучение на фермери.

Институт предлага:

 • Овце от породите Синтетична популация „Българска млечна”, „Ил дьо Франс” и „Каракачанска”.
 • Говеда - телета месодайно направление от породата „Лимузин”.
 • Коне - „Тракененска” порода.
 • Зайци - от породите „Бял новозеландски” и „Калифорнийски”.
 • Пчели - пчелни майки, пчелни роеве и пчелни продукти.
 • Птици - разплодни яйца, еднодневни пилета и ярки от общоползвателно и яйценосно направление.

 

Виж всички материали за Институт по Животновъдни Науки – Костинброд

Снимка: от сайта на Института

Селтех Агро ООД

Хасково
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

"Некст левел инженеринг" ООД

София град
Селскостопанска техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Фермер 2000 АД

Стара Загора
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА