Институт по Животновъдни Науки – Костинброд

Институт по животновъдни науки (ИЖН) е създаден през 1950 г. Изграден е като научно-методически център със собствена експериментална база, включваща земя, експериментални обори, лаборатории и животни. Той е единственият специализиран научен институт у нас в областта на животновъдството със 7 научни отдела, в които се извършват изследвания в следните основни направления:

 • Хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите; 
 • Биохимия и физиология на селскостопанските животни;
 • Репродукция;
 • Птицевъдство;
 • Говедовъдство;
 • Овцевъдство;
 • Специални отрасли – пчели, зайци, коне.

Основни направления на научните изследвания

 • Проучване на алтернативни източници на протеин и енергия, като са използвани отпадни продукти от производството на биогорива. Разработване на дажби за различни видове и категории селскостопански животни и птици.
 • Технологични режими при преработка и съхранение на фуражите.
 • Изследване на физиологията на стреса и възможностите за неговото редуциране, ранна диагностика на абиотичния и технологичния стрес при селскостопанските животни и птици.
 • Изпитване на различни методи и хормонални препарати за суперовулация и синхронизация на овулацията при крави. Разработване на хормонални и нехормонални схеми за синхронизация на запложданията и увеличаване плодовитостта при овцете.
 • Разработване на селекционни програми за различни видове и породи селскостопански животни и програми за запазване и съхранение на генетичните ресурси в животновъдството.
 • Разработване на съвременни технологии за конвенционално и биологично отглеждане на различни видове селскостопански животни, птици и пчели.
 • Изпитване и хибридизация при отделните видове животни за повишаване на продуктивността за практиката.


Институтът извършва:

 • Оценка на качеството на животинската продукция (мляко, месо, вълна, яйца, пчелни продукти).
 • Общ химичен и микробиологичен анализ на фуражите.
 • Експертна и консултантска дейност по основните научни направления.
 • Курсове за обучение на фермери.

Институт предлага:

 • Овце от породите Синтетична популация „Българска млечна”, „Ил дьо Франс” и „Каракачанска”.
 • Говеда - телета месодайно направление от породата „Лимузин”.
 • Коне - „Тракененска” порода.
 • Зайци - от породите „Бял новозеландски” и „Калифорнийски”.
 • Пчели - пчелни майки, пчелни роеве и пчелни продукти.
 • Птици - разплодни яйца, еднодневни пилета и ярки от общоползвателно и яйценосно направление.

 

Виж всички материали за Институт по Животновъдни Науки – Костинброд

Снимка: от сайта на Института

СД "Квинс-Арго" и Сие

Търговище
Птицевъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРИТРЕЙД-БГ ООД

Русе
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Хидро прес ЕООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Земела Каунт

Стара Загора
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Еуралис Семена ЕООД

София област
Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА