Център за професионално обучение Пиер Бурдийо

КОНТАКТИ:  www.pier-burdio.com гр. ПЛОВДИВ      БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 57 тел. 0893 36 77 00

      

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  "ПИЕР БУРДИЙО"

одобрен от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ)  да обучава на  тема „ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА ОТ ПРОФЕСИОНАЛНА КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА” - 30 ч, за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията. /ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ В СЕКТОР РАСТЕНЕВЪДСТВО/

 Форма на обучение: - Дистанционна

Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории:

  • Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
  • Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
  • Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
  • Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;
  • Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба.  

Издавани документи при успешно завършване на курс: Удостоверение за придобиване на Сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията .

Съгласно чл. 87, ал. 2, т. 2: Сертификатът се издава със срок на валидност 10г.
Забележка: Продукти за растителна защита от професионална категория на употреба са продават само на лица, които притежават Сертификат по чл. 83.  

  Санкции:

  • Който използва продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 400 до 1400 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 800 до 2600 лв.
  • Който продава продукти за растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 500 до 2500 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.
  • Който извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, без да притежава сертификат по чл. 83 се наказва с глоба от 1000 до 2000 лв. Когато нарушенията са извършени от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 2000 до 5000 лв.

Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита:

 

•          Фунгициди

•          Инсектициди         

•          Акарициди

•          Нематоциди

 

Списък с продукти за растителна защита, на които активните вещeства са в приложение ІІ на регламент (ЕО) № 889/2008

 

•          Родентициди

•          Лимациди

 

•          Репеленти

•          Феромони

•          Хербициди

•          Десиканти

•          Растежни регулатор

 

КОНТАКТИ:  www.pier-burdio.com  гр. ПЛОВДИВ   БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 57

гр. АСЕНОВГРАД    УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН II № 12               тел. 0893 36 77 00КОНТАКТИ:  www.pier-burdio.com гр. ПЛОВДИВ      БУЛ. КУКЛЕНСКО ШОСЕ № 57 тел. 0893 36 77 00

Меркурий Агро ЕООД

Велико Търново
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Балея Груп

Габрово
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА