Нейчар Енерджи ЕООД

Био-производство и био-продукти,Други селскостопански фирми

Търговска дейност в страната и чужбина,покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален,преработен или обработен вид Вътрешна и Външнотърговска дейност.Производство на стоки с цел продажба.Търговско представителство и посредничество на местни чуждестранни физически и юридически лица.Маркетингова, инвестиционна, инженерингова, туристическа, програмна и рекламна дейности, организиране на рекламни и развлекателни мероприятия.Производство и преработка на билки и билкови продукти. Производство на разсади и посадъчен материал за селското стопанство. Търговия със семена и посадъчен материал включително и търговия с цветя и производните им. Производство и търговия с гъби и гъбени изделия.Търговия с природни продукти.Извършване на селскостопанска дейност,обработка и търговия със земеделски продукти.Внос на селскостопански машини и машини за земеделието с цел продажбата им на територията на страната.