Стопански факултет

  • Стара Загора

    гр. Стара Загора 6000, Студентски град

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

    uni-sz.bg

Стопански факултет е основно структурно звено на Тракийски университет - Стара Загора. В него се обучават студенти в образователно - квалификационни степени (ОКС) "Бакалавър", "Магистър" и образователна и научна степен (ОНС) "Доктор", от професионални направления "Икономика", "Администрация и управление".

Основите на катедра "Икономика" се поставят през 1939 г., когато за пръв път в България се въвежда дисциплината “Земеделска икономия”. Основана през 1975 г. катедра “Икономика и организация на селското стопанство” от преподавателите във ВСИ – София и ВМФ – София през 1974 г. се премества в Стара Загора и през 1995 г. се разделя на две катедри – “Агромениджмънт” и “Аграрна икономика”.

През 2000 г. в резултат на развитието на катедрите “Аграрна икономика” и “Обществени науки” се поставя началото на катедра “Икономика”.
 
 
Основни научни направления: производствени функции, производствена икономика, икономика на агроиндустрията, икономическа ефективност, макроикономика, микроикономика, диверсификация на производството, оценка на инвестиционни проекти, финансов и данъчен контрол, публични финанси, данъчна политика, социално осигуряване, сива икономика, икономика на социалната сфера, застраховане, аграрна политика на РБ, оценка на маркетинговата дейност, маркетингово стратегическо планиране, маркетингови изследвания
 
 

Контакти 

 

Ръководител катедра: доц. д-р Христо Момчилов, тел. 699 429

Преподаватели:

проф. д-р Стефан Петранов, тел. 699 429

доц. д-р Десислава Иванова, тел. 699 426

доц. д-р Николай Пенев, тел. 699 434

гл. ас. д-р Олег Милев, тел. 699 431

гл. ас. д-р Дора Дончева, тел. 699 428 

ас. Иванка Стойчева, тел. 699 430

Организатор катедра:  ст. спец. Надя Кръстанова, тел. 699 421

 

Снимка: uni-sz.bg

Агродиневи ЕООД

Бургас
Био-производство и био-продукти, Консултантски фирми в агро-сектора, Препарати за растителна защита, Семена и разсади, Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Център за професионално обучение Пиер Бурдийо

Пловдив
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

А Агро ЕООД

Варна
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА