Стопански факултет

  • Стара Загора

    гр. Стара Загора 6000, Студентски град

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

    uni-sz.bg

Стопански факултет е основно структурно звено на Тракийски университет - Стара Загора. В него се обучават студенти в образователно - квалификационни степени (ОКС) "Бакалавър", "Магистър" и образователна и научна степен (ОНС) "Доктор", от професионални направления "Икономика", "Администрация и управление".

Основите на катедра "Икономика" се поставят през 1939 г., когато за пръв път в България се въвежда дисциплината “Земеделска икономия”. Основана през 1975 г. катедра “Икономика и организация на селското стопанство” от преподавателите във ВСИ – София и ВМФ – София през 1974 г. се премества в Стара Загора и през 1995 г. се разделя на две катедри – “Агромениджмънт” и “Аграрна икономика”.

През 2000 г. в резултат на развитието на катедрите “Аграрна икономика” и “Обществени науки” се поставя началото на катедра “Икономика”.
 
 
Основни научни направления: производствени функции, производствена икономика, икономика на агроиндустрията, икономическа ефективност, макроикономика, микроикономика, диверсификация на производството, оценка на инвестиционни проекти, финансов и данъчен контрол, публични финанси, данъчна политика, социално осигуряване, сива икономика, икономика на социалната сфера, застраховане, аграрна политика на РБ, оценка на маркетинговата дейност, маркетингово стратегическо планиране, маркетингови изследвания
 
 

Контакти 

 

Ръководител катедра: доц. д-р Христо Момчилов, тел. 699 429

Преподаватели:

проф. д-р Стефан Петранов, тел. 699 429

доц. д-р Десислава Иванова, тел. 699 426

доц. д-р Николай Пенев, тел. 699 434

гл. ас. д-р Олег Милев, тел. 699 431

гл. ас. д-р Дора Дончева, тел. 699 428 

ас. Иванка Стойчева, тел. 699 430

Организатор катедра:  ст. спец. Надя Кръстанова, тел. 699 421

 

Снимка: uni-sz.bg

Ботев ЕООД

Стара Загора
Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Рио Агро

Търговище
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ЖУ-БГ ООД - Производство на пластмасови изделия

Габрово
Семена и разсади, Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

БУЛГАРИ ГРАНД ЕООД

Шумен
Био-производство и био-продукти, Браншови организации, Държавни институции, Животновъдство и търговия, Зърнопроизводство и търговия, Птицевъдство и търговия, Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Грейн Процесинг

Русе
Други селскостопански фирми, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА