Люпилня „Мартиво – Румен Кирчев” ЕТ

Животновъдство и търговия

Люпилня „Мартиво – Румен Кирчев” ЕТ е птицевъдна фирма за производство на еднодневни пилета – бройлери , общо ползвателни пилета(кръстоска,селски пилета), стокова носачка и еднодневни пуйчета.Фирмата се занимава с производство на разплодни и стокови яйца. 

Люпилня „Мартиво – Румен Кирчев” ЕТ има дългогодишни традиции в производството на своята продукция.Ние държим на качеството и на коректноста , за това нашата фирма се ползва с добро име сред клиентите ни ,както в страната така и в чужбина.

Производствената база на Люпилня „Мартиво – Румен Кирчев” ЕТ е разположена на 5 километра източно от град Сливен , в полите на природен парк „Карандила”.Тук е организирано производството на еднодневни пилета .Капацитета на нашата люпилня е 3 милиона еднодневни пилета годишно.

Люпилня „Мартиво – Румен Кирчев” произвежда еднодневни пилета – бройлери , общо ползвателни пилета(кръстоска,селски пилета), стокова носачка и еднодневни пуйчета. Фирмата има дългогодишни производствени традиции утвърдени на пазара. Бройлерните пилетата са с утвърден произход „ROSS – 308” и „COОB 500”.Люпилнята е с годишен капацитет 3 милиона като отговаря на всички зооветеринарни и технически изисквания гарантиращи качеството на продукцията. Люпилня „Мартиво – Румен Кирчев” предлага безплатен , специализиран транспорт на еднодневните пилета.

Люпилня "Мартиво - Румен Кирчев е  собственик на най- новата и модерна ферма за отглеждане на родители бройлери на Балканите  находяща се в с. Тополчане, община Сливен. Прилежащия сграден фонд се състой от изцяло нови сгради оборудвани съгласно най-новите тенденции в птицевъдния отрасъл и главно в отглеждането на родители за бройлери. Птицекомплекс   " Мартиво" разполага със собствени сгради за подрастващи родители, което е важен фактор за едно добро и  оразмерено стадо. Ние притежаваме  общо 11 яйценосни сгради с обща разгърната площ от 11 0000 м2. . Съгласно всички хигиени норми  птицекомплекс "Мартиво" притежава и битова сграда отделена  на два сектора, като това позволява стриктното следене на работниците на входа и изхода в обекта. Една от нашите гордости е склада ни за яйца с разгърната площ  600 м2  състоящ се от няколко отделни помещения - за вход на яйцата , обработка и пакетаж, фумигациона и спедиция.

 

Родителските стада на Птицекомплекс " Мартиво" са от хибридите РООС и КОББ. Отглеждането на родители за бройлери е специфична и много отговорна задача . От 1 - седмица до 23 - седмица те се отглеждат в подрастването след което влизат в продуктивен период от 23 седмица  до 60 седмица .

Технологичното оборудване е произведено специално за нуждите на нашия птицекомплекс  за родители от турската фирма ТАРИМАР  като всички системи са напълно автоматизирани :

- автоматични гнезда - сведени до минимум подови яйца

-автоматична нипелна  система за поене 

- автоматична верижно-улейна система за хранене на женските птици, която се вдига от пода след като птиците се нахранят за да има пространство, така наречената секспътека

- автоматина хранилка за петли

-автоматична вентилационна система

- контролер с  датчици за температура, влага, налягане , въглероден диоксид и система за изчисляване на консумирана вода за деня .

- автоматични охладителни панели.

- система за лятна и зимна вентилация

- автоматична система за отопление

 Тези систeми са част от  цялостния контрол на микроклимата, компютърно управлявана и проследяван ежеминутно с отчети и дневни планове.

Разплодните яйца на ПТИЦЕКОМПЛЕК МАРТИВО са с утвърден произход от родителски стада – „ROSS – 308” и „COОB 500” за бройлерните пилета .

 

Яйцата са свободни от заразни и епидимични болести , чисти от финни наранявания, без пукнатини незамърсена черупка. Процент на оплодяемост не по-малко от 90 %.

 

Процента на люпимост е не по-малко от 80%, в случай на подходящо транспортиране, разтоварване, съхранение и обичайни технологични операции в люпилня.

 

SBG - Стелажи БГ

Пловдив
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ СТАТЕВ - Станимир Недялков

Добрич
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Евро Консулт Петков ЕООД

София област
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

"Налина МК"ООД

Бургас
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА