Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове

  • Стара Загора

    Казанлък, ул.Иван Недялков 6, ет. 1

  • 08x xxx xxx покажи

    [email protected]

    nappn.org

Описание на дейността:

1. Чрез своята обществено полезна дейност активно да съдейства за развитието на селското стопанство, в областта на производството и преработката на черупкови плодове в страната, подобряване качеството на продукцията и повишаване продуктивността на дейностите свързани с производството, преработването и реализацията на продукцията.

2. Да обединява дейността и да осъществява всестранна браншова защита на интересите на своите членове.

3. Да работи за постигането на браншово единство и взаимодействие, както и колегиална солидарност между своите членове в Република България;

4. Да разработва и участва в различни национални и регионални проекти, насочени към стимулиране и развитие на дейностите в сдружението.

5. Да извършва комплексни проучвания на проблемите и затрудненията, които имат членовете на сдружението : технически, икономически, финансови, правни и други, като извършва съответните анализи и съдейства на национално и регионално ниво за тяхното отстраняване;

6. Да информира своите членове, да им предоставя анализи, оценки и прогнози, подпомагащи тяхната дейност; да организира международни, национални и регионални мероприятия, семинари, конференции и други, свързани с дейността на Сдружението;

7. Да участва в работни групи при обсъждане на нормативни документи, които регламентират дейностите в областта на селското стопанство.

 

Лице за контакт: Маргарита Шидерова, технически секретар

 

Снимка: pixabay.com

Хелиос ПС ЕООД

Стара Загора
Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство
ВИЖ ПРОФИЛА

Миратрейд

София област
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Овощна градина „Недев ”

Русе
Овощарство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Хийт-ОН ООД

София област
Био-производство и био-продукти
ВИЖ ПРОФИЛА

Фаворит Агро ООД

Варна
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА