КВАЛИФИКАТОР БГ

Учебни заведения

Квалификатор.бг - kvalifikator.bg нашият приятелски екип помага при избора и осъществяването на сертифицирани обучения на земеделски производители. Квалификатор.бг предлага курс по пчеларство носещ допълнителни точки на пчеларите по националната пчеларска програма. В сайта kvalifikator.bg ще намерите курс за млад фермер по мярка 6.1 и 6.1, агроекологичен курс, курс по биологично земеделие, курсове по изисквания на БАБХ и Фонд земеделие. Обученията са съобразени с епидемичната обстановка и се провеждат под дистанционна форма на обучение. Обучението за хуманно отношение към животните от гледачи на животни и при превоз на животни са сертифицирани и се заверяват в най-близкото подразделение на БАБХ. Курс по растителна защита на основание чл. 83 също може да намерите в kvalifikator.bg под дистанционна форма. Всички обучения са подготвени старателно и по изисквания на съответната институция, която го изисква по регламент. Часовете са съобразени, а темите са удобрени от НАПОО. Всеки преминал обучението с Квалификатор.бг получава удостоверение от легитимен цеентър за професионално обучение /ЦПО/ развиващ лицензирана дейност.