КлиВенТо

Животновъдство и търговия,Птицевъдство и търговия

КлиВенТо започна своята дейност през 1997 год.

КлиВенТо извършва директен внос от италиански производители на отоплителна и климатична техника с приложение в бита, общественото строителство и индустрията. 

КлиВенТо изпълнява отоплителни, вентилационни, климатични, ВиК и газови инсталации в обем на пълен инженеринг – консултации, проучване, проектиране, доставка (директен внос), монтаж, настройка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и сервизно обслужване.

Квалификации

  • Разрешително за проектиране, изграждане, монтиране, ремонт и сервиз на газопроводи и газови инсталации на територията на Република България;
  • Член на КИИП с Удостоверение рег. № 06497 за пълна проектантска правоспособност за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации;
  • Удостоверение № V – 000020 за вписване в Централен професионален регистър на строителя;
  • Удостоверение № С 307 от Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за поддържане, ремонтиране и преустройване на: парни и водонагревни котли; съдове, работещи под налягане; тръбопроводи за водна пара и гореща вода ІІ и ІV категория; стоманени, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди;
  • Сертификат № 026 за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани парникови газове;
  • Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена и прилагана система за управление на качеството.. 

 

Сервиз

  • КлиВенТо е единствен оторизиран представител за извършване на гаранционно и сервизно обслужване на отоплителни и климатични съоръжения, производство на FERROLI - Италия. КлиВенТо осигурява гаранционен и следгаранционен сервиз на всички доставени съоръжения и обезпеченост на резервни части за срок от10 години.                                                                                       
  • Съгласно актуалните изисквания на Европейския съюз: РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 842/2006 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 17 май 2006 година, в съответствие с Протоколa от Киото  и свързаните с тях български нормативни документи: ПМС № 336/ 23.12.2008 г. ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ, КлиВенТо извършва всички необходими действия по обследване, етикетиране, проверка на херметичност, ремонт, изваждане и пълнене с хладилен агент и др. на инсталациите, попадащи в обхвата на горепосочените документи.

 

Енергийна ефективност

Съоръжения, предлагани от КлиВенТо, са регистрирани в списъка на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВРЪЗКИ

Група FERROLI Италия
От 1998 г. КлиВенТо е генерален представител на група FERROLI Италия - производство на отоплителна и климатична техника: котли, горелки, радиатори, лири за баня, водоохладители, вентилаторни конвектори, термопомпи, парогенератори. Търговски марки собственост на група FERROLI – FERROLI, FER, STARCLIMA, JOANNES, IMA, ALMA, EUROTERM, AGPO, RAPIDO, MAGNETIC. През 2002 г. FERROLI купува LAMBORGHINI. Стратегията за разширяване и завоюване на нови пазари продължава и през 2006 г. когато към групата са присъединени COLA и ISEA.

КлиВенТо е официален дистрибутор на следните производители:

STEP Италия -  пиролизни и пелетни котли, котли на газ

FBR bruciatori Италия - горелки на газ, нафта, комбинирани

SYSTEMA Италия - инфрачервено отопление, абсорбционни климатични системи, освежители на въздух, слънчеви концентратори, рекуператори

ARGO Италия - VRF системи, климатизатори сплит, термопомпи

Magnabosco Италия - индустриално отопление: парогенератори, парогенератори на дърва, биомаса и пелети, електрически парогенератори, котли на диатермични масла и флуиди,

MBZ ITALFUOCO Италия - проектиране и производство на котли, радиатори, камини, печки и аксесоари за отопление

Prandelli Италия - тръби с алуминиева вложка, фитинги

Bosch Германия - котли на твърдо гориво

БУЛАГРО МАШИНИ АД

Стара Загора
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Агритоп ЕООД

София област
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Тера Лайф ЕООД

Пловдив
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Фуражен завод "Димитрови" ООД

Пловдив
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА