Фодър Солюшънс България ООД

Селскостопанска техника,Фуражи и хранителни добавки,Животновъдство и търговия

Fodder Solutions Bulgaria Ltd. произвежда и предлага оборудване и системи TrevoMat за целогодишно производство на сочни зелени фуражи в резултат на хидропонно отглеждане на покълнали житни, технически, маслодайни и бобови семена. Обикновено се използват семена на ечемик, царевица, слънчоглед, лупина, както самостоятелно, така и в различни смеси. Произведените фуражи по иновативната австралийска технология Gro-Dex от 2014 година са с изключително висока хранителна стойност, както за домашните животни - крави, птици, коне, свине, овце и кози, така дори и за животните от зоопарка, като се произвеждат в непрекъснат цикъл през цялата година, без значителни разходи, с минимално участие на труд.

 

Намалете своята зависимост от традиционни фуражни ресурси и капризите на времето, станете независими, като поемете контрола върху програмата за изхранване и продуктивност на своите животни още днес! Намалете разходите за изхранване! Вие вече нямате нужда от много обработваема земя и плащания за ренти, скъпи горива за производство и транспорт на фуражите, скъпи торове и препарати, трактори, прикачен инвентар, прибираща техника за косене/силажиране. Нямате нужда от силажни ями!

 

Сега, Вие имате TrevoМat!

Оборудването TrevoMat, от серията “M”, или “мобилни системи” представляват контейнери в завършен вид, с капацитет до 500 кг./дневно, които след включване към източник на вода и електрическата система, са готови за работа веднага и ще произвеждат кълнове и сочни, зелени фуражи всеки ден. 365 дни в годината! Тази серия е предназначена за малки и средни семейни ферми в равнината или планината, които отглеждат например от 5 - до 35 крави, или имат малко стадо овце - 50 до 250 овце-майки, а нямат достатъчно земя за отглеждане на собствени фуражи или липсват достатъчно пасища и ливади.

 

Оборудването TrevoMat, от серията “S”, или “стационарни системи”, представляват климатизирани помещения, с капацитет от 850 кг. до 5,000 кг./дневно, които са предназначени за производство на сочна, зелена маса през цялата година, за нуждите на по-големи кравеферми, например до 350 - 400 крави и овцеферми/козеферми, например до 1,500 – 1,600 овце/кози, където съвременните технологии принуждават фермерите да прилагат целогодишно изхранване на ясла, с всички неблагоприятни въздействия на околната среда за здравето и продуктивността на животните.

Сатнет ООД

Пловдив
Селскостопанска техника,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Гемамекс Моушън Ко.

София област
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

НЗР

София област
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА