КАТ ЕООД: Противопожарно оборудване- продажба и сервиз

Сервизи за земеделска техника

Фирма КАТ ЕООД предоставя 30 години професионални консултантски услуги в сферата на пожарната безопасност, като подпомага своите клиенти с изготвяне на цялата необходимата документация по Пожарна и Аварийна безопасност. 

Успехът за екипа на фирма КАТ ЕООД се крие в пълното задоволяване на клиентските нужди и установяване на дългосрочни бизнес отношения.
 
Част от услугите ни включват:
 
- Сервиз и техническо обслужване на противопожарно оборудване
 
- Контролна проверка и техническо обслужване на пожарни кранове /ВПК/ 
 
- Контролна проверка и техническо обслужване на Пожароизвестителни системи
 
- Контролна проверка и техническо обслужване на пожарогасителни системи 
 
- Контролна проверка и техническо обслужване вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина 
 
- Разработване и обновяване на противопожарно досие за обектите в експлоатация
 
- Монтаж и техническо обслужване на евакуационно и аварийно осветление
 
- Инструктаж и обучение на персонал 
 
Можете да се обърнете към нашите експерти, ако се нуждаете от консултация, свързана с пожарната безопастност или да посетите нашият корпоративен сайт:
www.kat-eood.com

Vento Solare

София област
Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Птицевъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ФРУВЕГ СОРТИНГ ООД

София област
Селскостопанска техника,Семена и разсади,Фуражи и хранителни добавки,Зеленчукопроизводство и търговия,Био-производство и био-продукти,Печларство и търговия,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия,Производство и търговия с билки,Култивиране на гъби и търговия,Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Адмирал БГ - 1 ЕООД

Варна
Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА