Русенски университет "Ангел Кънчев"

Русенският университет "Ангел Кънчев" има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната.

В модерни учебни зали и изследователски лаборатории, разположени на обща площ от 67 490 кв.м. (от които над 13000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010г. учебен корпус-2) се обучават около 10 000 студенти и докторанти. Обучението се провежда от 499 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор, от които 49 професори, 177 доценти и 296 доктори и доктори на науката. В учебния процес са включени и много хонорувани признати специалисти в съответната област. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за спорт и почивка. 

Научете повече за агроспециалностите: 

​​​​​Аграрно-индустриален факултет, декан - проф. д-р инж. Генчо Попов​

Машинно-технологичен факултетдекан - проф. д-р инж. Бранко Сотиров

 

Академично ръководство

​​​​​Ректор:
Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев ​
тел. (082) 888-465
стая 1.311.3

Зам.​-ректор по учебната работа:
проф. д-р инж. Пламен Кангалов​
тел. (082) 888-457
стая 1.311.5

Зам.-ректор по научноизследователската дейност:
проф. д-р Диана Антонова​
тел.(082) 888-249
стая 1.411.6

Зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика:
проф. д-р Юлиана По​пова​ 
тел. (082) 888-255
стая 1.411.2

Зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение:
проф. д-р инж. Пламен Даскалов​​
тел. (082) 888-377
стая 1.411.3

Помощник ректор: 
Валерий Гегов​
тел. (082) 888-452
стая 1.326

Гл. секретар: 
доц. д-р инж. Таня Грозева​​ 
тел. (082) 888-258
стая 1.411.5Снимки: www.uni-ruse.bg

Българска Билка БГ

Пловдив
Био-производство и био-продукти, Производство и търговия с билки
ВИЖ ПРОФИЛА

Фуражен завод "Димитрови" ООД

Пловдив
Фуражи и хранителни добавки
ВИЖ ПРОФИЛА

ДЕЛТА 2010 ООД

Русе
Софтуер за земеделие и ферми
ВИЖ ПРОФИЛА