ИВ Трейдинг ООД

Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Печларство и търговия

ИВ Трейдинг ООД е вносител на испански мрежи за селското стопанство. Мрежи за засенчване, мрежи за птицеферми, мрежи за краставици, мрежи за защита от птици, мрежи за фиданки, мрежи за пакетиране на плодове и зеленчуци(гаца), мрежи за защита от гризачи, агрил,мулчинг фолио,оградни мрежи, декоративни мрежи и др.

ИВ Трейдинг ООД предлага пластмасови опаковки за мед. Различни разфасовки - 0,500кг.; 1 кг. ; 3кг;; 5кг. ;  7,5 кг.; 13 кг; 25 кг.