Институт по Зеленчукови Култури „Марица” – Пловдив

Институтът по зеленчукови култури „Марица” (ИЗК „Марица”) в Пловдив е създаден през 1930 г. като Държавна земеделска опитна станция със задача да води научноизследователска работа по подобряване на зеленчуковите култури, ориза, фуражните и ликовлакнодайните култури, както и по проблемите на напояването. През 1956 г. станцията прераства в отраслов институт по зеленчукови култури.

Основни насоки на научните изследвания

ИЗК „Марица” извършва научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на селекционната и сортоподдържащата дейност и технологиите за отглеждане на зеленчуковите култури. Съобразно изследователската си насоченост ИЗК е структуриран в две направления:

Селекция

Приложение на конвенционалните и биотехнологични методи за създаване на нови сортове и хибриди зеленчукови култури и картофи с добри стопански качества – добивност, ранозрелост; с добри химико-технологични качества – балансирано съдържание на натурални вещества – захари, киселини и багрила, високо сухо съдържание, богати на вещества с антиоксидантни свойства (витамини, каротеноиди, флавоноиди и други), подходящи за прясна консумация и приготвяне на функционални храни, устойчиви на биотични и абиотични фактори.

Технологии в зеленчукопроизводството

Усъвършенстване на системите за интегрирано и биологично производство, осигуряващи устойчиво и конкурентно развитие на зеленчукопроизводството

Продукция и услуги, които се предлагат

Сортове основни зеленчукови култури и технологии за отглеждането им.
Автентични зеленчукови семена; лицензи за семепроизводство.
Анализи на почви, води, растителен материал и издаване на препоръки за торене, диагностика на болести и неприятели и средства за защита на растенията. 

 

Виж всички материали за Институт по Зеленчукови Култури „Марица” – Пловдив

Снимка: от сайта на Института

Албена Експрес

София област
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ПЕН МАШ ЕООД

Плевен
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Екеа ЕООД

Силистра
Селскостопанска техника,Препарати за растителна защита,Торове и подхранващи вещества,Резервни части за агро техника,Сервизи за земеделска техника,Семена и разсади,Фуражи и хранителни добавки,Зърнопроизводство и търговия,Животновъдство и търговия,Зеленчукопроизводство и търговия,Овощарство и търговия,Лозарство и винарство,Био-производство и био-продукти,Печларство и търговия,Птицевъдство и търговия,Зайцевъдство и търговия,Отглеждане и пазар на охлюви,Производство и търговия с билки,Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

НАСБО ООД

София област
ВИЖ ПРОФИЛА