Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост

В съвременния свят образованието има изключително голяма роля за формиране и развитие на личността. Динамичните промени и влиянието на цивилизацията налaгат изменения в основните послания, характерни за новия тип образование.

Сред най-важните умения, нужни за професиите днес и в бъдеще, са комплексното решаване на проблеми, критичното мислене, креативността, емоционалната интелигентност и възможността за преценка и взимане на решения. Важни вече са не просто теоретичните знания, а това младите хора да умеят да ги приложат на практика, да се справят в живота, да намират решения на проблемите си, да бъдат активни граждани.

Решениието е в промяна на фокуса на образованието към развиването на умения, в ученето чрез правене, в повече време за упражнения и изследвания, в осъвременяването на учебната среда и преподавателските методи. Така училищата могат да помогнат на днешните ученици да разберат по-добре света, в който живеят, и да се подготвят за този, който ги очаква.

В тази връзка ПГССЛП, Карнобат работи активно в две посоки:

Общообразователна подготовка  
Тя винаги е била и ще бъде основата, върху която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен живот в динамично променящото се общество.

Професионална подготовка
Професионалното образование и обучение е основна цел и задача на нашата гимназия, поради важността му за развитието на региона и страната и в съответствие с приоритетната му роля за образователната система на национално ниво.

 

Специалности

 

Дневна форма на обучение

 ♦ Професионално направление „Електротехника и енергетика”

Професия „Електротехник”

♦ Професионално направление ”Селско стопанство”

Професия ”Техник в лозаровинарството”

♦ Професионално направление ”Стопанско управление и администрация”

Професия ”Икономист”

♦ Професионално направление ”Селско стопанство”.

Професия: ”Монтьор на селскостопанска техника”

 

Задочна форма на обучение

♦ Професионално направление ”Растениевъдство и животновъдство”

Специалност ”Лозарство”

♦ Професионално направление ”Растениевъдство и животновъдство”

Специалност “Механизация на селското стопанство”

 

Снимка: от сайта на училището

VikAgro

Варна
Семена и разсади
ВИЖ ПРОФИЛА

Аграр Геомит ЕООД

Пловдив
Резервни части за агро техника,Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Грейн Процесинг

Русе
Други селскостопански фирми,Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Прогрес Партнърс ЕООД

Перник
Зърнопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА