Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост

В съвременния свят образованието има изключително голяма роля за формиране и развитие на личността. Динамичните промени и влиянието на цивилизацията налaгат изменения в основните послания, характерни за новия тип образование.

Сред най-важните умения, нужни за професиите днес и в бъдеще, са комплексното решаване на проблеми, критичното мислене, креативността, емоционалната интелигентност и възможността за преценка и взимане на решения. Важни вече са не просто теоретичните знания, а това младите хора да умеят да ги приложат на практика, да се справят в живота, да намират решения на проблемите си, да бъдат активни граждани.

Решениието е в промяна на фокуса на образованието към развиването на умения, в ученето чрез правене, в повече време за упражнения и изследвания, в осъвременяването на учебната среда и преподавателските методи. Така училищата могат да помогнат на днешните ученици да разберат по-добре света, в който живеят, и да се подготвят за този, който ги очаква.

В тази връзка ПГССЛП, Карнобат работи активно в две посоки:

Общообразователна подготовка  
Тя винаги е била и ще бъде основата, върху която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен живот в динамично променящото се общество.

Професионална подготовка
Професионалното образование и обучение е основна цел и задача на нашата гимназия, поради важността му за развитието на региона и страната и в съответствие с приоритетната му роля за образователната система на национално ниво.

 

Специалности

 

Дневна форма на обучение

 ♦ Професионално направление „Електротехника и енергетика”

Професия „Електротехник”

♦ Професионално направление ”Селско стопанство”

Професия ”Техник в лозаровинарството”

♦ Професионално направление ”Стопанско управление и администрация”

Професия ”Икономист”

♦ Професионално направление ”Селско стопанство”.

Професия: ”Монтьор на селскостопанска техника”

 

Задочна форма на обучение

♦ Професионално направление ”Растениевъдство и животновъдство”

Специалност ”Лозарство”

♦ Професионално направление ”Растениевъдство и животновъдство”

Специалност “Механизация на селското стопанство”

 

Снимка: от сайта на училището

Дик Инженеринг ООД

Добрич
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Марс ЕООД

Варна
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

НИК Електроникс ООД

София област
Селскостопанска техника, Резервни части за агро техника, Сервизи за земеделска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

Адвокат Станимир Стоянов

Варна
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА