Институт по Растителни и Генетични Ресурси „Константин Малков“ – Садово

Институт по растителни генетични ресурси в Садово е едно от най-старите земеделски научни учреждения в България. След обособяване през 1882 г. на първото опитно поле към Земеделското училище в Садово, страната ни става петата държава в света след Франция, Англия, Швеция и Германия, която започва да развива земеделска наука. През 1902 г. е открита и първата за страната Държавна земеделска опитна станция Садово. Тук Константин Малков полага основите на опитното дело, осъзнава значението на растителните генетични ресурси, създава програма за селекция на пшеницата и израства като фитопатолог от световна величина.

Опитната станция през 1977 г. прераства в Институт по растителни генетични ресурси с национално значение. През 1984 г. по проект на ФАО тук е създадена и оборудвана генбанка за съхранение на растителни генетични ресурси. В института работи също биотехнологична лаборатория, открита през 1989 г., специализирана ботаническа градина, функционираща от 2002 г., и 6 лаборатории: по семезнание, фитопатология, биохимия, физиология на растенията, агрохимия и оценка на качеството на зърното. За 137 години история тук са създадени 150 сорта при 29 култури, като голяма част от тях и в момента са включени в официалната сортова листа на България.

Основни направления на научните изследвания

В ИРГР Садово се работи по четири научни проекта към Селскостопанска Академия: 

1. „Опазване и управление на растителните генетични ресурси в България“

Основните научно-изследователски задачи в отдел „Растителни генетични ресурси” включват обогатяване на колекциите с нови образци, документация, комплексна оценка, съхранение и устойчиво използване на растителните генетични ресурси. Институтът в Садово е Национален координатор на България в Европейската програма по РГР (ECPGR). В Националната генбанка се съхраняват ex situ над 63 000 образци при повече от 600 вида, а в специализираната ботаничска градина in vivo се поддържат над 60 български и балкански ендемита.

В отдел „Растителни генетични ресурси” с помощта на изключителното разнообравие в колекциите са създадени сорт „Милениум”, единственият сорт ръж за България, първият пролетен голозърнест овес „Мина”, първият зимуващ голозърнест овес „ИРГР Марина”, зимните плевести сортове овес „Калоян“ и „Катан“, сортовете ечемик „Поток”, твърда пшеница „Деница”, най-добрите сортове фуражен грах за зелено „Весела” и „Мир”, много зеленчукови сортове и др.

2. ”Създаване на нови високодобивни сортове обикновена зимна пшеница с комплекс от стопански качества и висока екологична пластичност, подходящи за сухите райони на страната”

 3. „Интродукция и създаване на нови сортове ориз с ценни биологични и стопански качества, устойчиви на абиотични и биотични фактори”

 4. „Интродукция, селекция и технология на фъстъци и сусам”

В отдел ,,Селекционно-генетичен и сортоподдържане” на Института се създават нови сортове пшеница, тритикале, ориз, фъстъци и сусам. Разработват се и нови технологични решения за практическа реализация на създадените в ИРГР научни продукти. Изследва се пригодността на сортовете за отглеждане в условията на биологично земеделие. Звеното по сортоподдържане е гарант за автентичността и качеството на предлаганите от института семена.

В ИРГР Садово са селекционирани 46 сорта обикновена зимна пшеница, от които 16 са вписани в Официалната сортова листа на Република България. Създадени са 2 национални стандарта – сорт „Садово 1”, с над 40-годишна история, за добив и качество и стандартът за силните пшеници и един от най-студоустойчивите сортове - „Победа”, а също така и най-сухоустойчивият сорт „Катя”, високодобивните „Гея 1”, „Садово 772”, „Мургавец” и „Царевец”, пластичните „Фермер”, „Боряна” и „Гизда“, както и най-новите „Николай”, „Никибо”, „Гинра“ и „Надита“. 

Садовските фъстъци са запазена марка за всички пазари в страната. Интерес към тях има в Италия, а дори и в САЩ. Най-популярни са „Калина” и „Кремена”, а най-нови - „Орфей” и „Цветелина” и са включени в Официалната сортова листа на Република България.

След дългогодишни проучвания в ИРГР Садово са селекционирани сортовете сусам „Невена“, „Аида“ и „Валя“, които са годни за прибиране с комбайн. За тях е създадена и нова агротехнология, която е напълно механизирана от сеитбата до жътва. 

В Института са създадени 11 сорта ориз, а „Аваля“ е вписан в официалната сортова листа.

 

Продукция и услуги, които се предлагат

Научно-приложната дейност на Института винаги е била в услуга на фермерите от страната и чужбина. Чрез Бюрото за научно обслужване, маркетинг и патентна дейност (БНОМП), научните продукти се рекламират, представят и внедряват в производството.

ИРГР Садово ежегодно предоставя на фермерите от 500 до 800 тона автентични семена от собствени сортове с гарантирано качество. За всички закупени семена се предоставя препоръчвана сортова агротехника.

Предлагат се консултации и ограничени количества семена за отглеждане на алтернативни култури, като лимец, овес, ръж, просо, нахут, бурчак, фацелия, вигна, алабаш и други, както и за култури подходящи за биологично земеделие. 

В Института се извършват експертни услуги и професионални биохимични, фитопатологични и технологични анализи.

БНОМП организира перманентно изложби, демонстративни полета, провежда открити дни и сключва договори за съвместно семепроизводство.

Институтът организира, семинари, кръгли маси, курсове и др. Предлага консултации за всички полски култури. 

В ИРГР Садово се поддържат богата библиотека и музей, в който се съхранява историята на земеделската наука в Садово.

 

Контакти: 

моб. тел. 088 864 45 85 Директор

моб. тел. 088 901 69 74 Зам. Директор

моб. тел. 087 815 91 62 Научен секретар

моб. тел. 088 971 95 16 БНОМ

 

Виж всички материали за Институт по Растителни и Генетични Ресурси „Константин Малков“ – Садово

Снимка: от сайта на Института

Риа МК ООД - счетоводни услуги

София област
Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Симеонов-ЕООД

Велико Търново
Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА

Алфа-Микс ЕООД

Стара Загора
Резервни части за агро техника, Животновъдство и търговия, Консултантски фирми в агро-сектора
ВИЖ ПРОФИЛА

Цветарник БГ

София област
Торове и подхранващи вещества, Семена и разсади, Зеленчукопроизводство и търговия, Производство и търговия с билки, Други селскостопански фирми
ВИЖ ПРОФИЛА