Съюз на лесовъдите в България

Описание на дейността:

Като неправителствена организация СЛБ има за цел да бъде независим обществен гарант за защита на националните интереси при осъществяването на горската политика и работи за утвърждаване на авторитета и правата на българския лесовъд.

Лице за контакт: Боян Бояджиев, секретар

 

Снимка: pixabay.com

 

ET Duche-Пламен Дучев

Силистра
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА

РЕА ТЕХ ЕООД

София област
Селскостопанска техника
ВИЖ ПРОФИЛА

ПЛД ООД

Пловдив
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

"Супер Фреш М" ЕООД

Монтана
Зеленчукопроизводство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

ЕТ Темп ДК

Русе
Резервни части за агро техника
ВИЖ ПРОФИЛА