Съюз на лесовъдите в България

Описание на дейността:

Като неправителствена организация СЛБ има за цел да бъде независим обществен гарант за защита на националните интереси при осъществяването на горската политика и работи за утвърждаване на авторитета и правата на българския лесовъд.

Лице за контакт: Боян Бояджиев, секретар

 

Снимка: pixabay.com

 

ЕВРО ПЕСТ ЕООД

София град
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

Тан Сис ЕООД

София област
Животновъдство и търговия
ВИЖ ПРОФИЛА

АГРОСОЛ ООД

София област
Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА

Агромат2010

Плевен
Препарати за растителна защита, Торове и подхранващи вещества
ВИЖ ПРОФИЛА